Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 14 april, 2016

Sänkt reklamskatt

Reklamskatten ska sänkas med 20 miljoner kronor 2017 och med ytterligare 20 miljoner kronor 2019. Det föreslår Finansdepartementet i en promemoria. Läs mer

Läs mer
Publicerat 14 april, 2016

Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för 2017

I promemorian föreslås att vid bestämmandet av den övre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2017 ska uppräkningen ske med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Läs mer

Läs mer
Publicerat 14 april, 2016

Vårbudgeten 2016

Regeringen har presenterat sitt förslag till inriktning för den ekonomiska politiken inför budgetpropositionen för 2017. Regeringens prioriteringar jobb, skola och klimat ligger fast. Läs mer

Läs mer
Publicerat 12 april, 2016

Lean både risk och möjlighet för hälsan på jobbet

Standardisering i lean-produktion riskerar ökad arbetstakt, minskad möjlighet till variation i arbetet och minskat självbestämmande för personalen, skriver Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Andra delar leder till att onödiga och krävande arbetsmoment skalas bort, vilket har ...

Läs mer
Publicerat 12 april, 2016

KPI för mars 2016 var 315,70

Inflationstakten var 0,8 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari då den var 0,4 procent. Från februari 2016 till mars 2016 steg konsumentprisindex med 0,5 procent. Läs mer

Läs mer
 
25
nov
25 nov

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender