Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 8 mars, 2016

Effektivare förbud vid bristande kreditprövning

Regeringen föreslår i en proposition att Konsumentverket med omedelbar verkan ska kunna förbjuda en kreditgivare som allvarligt brister i sin kreditprövning att låna ut pengar till konsumenter. Förslaget är en del i regeringens arbete för att motverka överskuldsättning bland ...

Läs mer
Publicerat 3 mars, 2016

Högre krav på revisionen

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ändringar i reglerna om revisorer och revision. Huvudsyftet med förslagen är att stärka revisionskvaliteten och revisorns oberoende. Läs mer

Läs mer
Publicerat 3 mars, 2016

Förslag om att avdragsrätt vid representation slopas

Finansdepartementet föreslår ändringar av rätten till avdrag för representation vid måltider och annan förtäring. Avseende mervärdesskatt föreslås att avdraget högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle. Vid inkomstbeskattningen föreslås att ...

Läs mer
Publicerat 3 mars, 2016

Nya regler för att minska missbruket av tillfälliga anställningar

Riksdagen har beslutat om ändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Syftet är att minska arbetsgivares missbruk av tillfälliga anställningar, som exempelvis när en person får flera tidsbegränsade anställningar efter varandra hos samma arbetsgivare under lång tid. Läs mer

Läs mer
Publicerat 3 mars, 2016

Beskattning av idrottsersättningar

I ett nytt meddelande från Skatteverket finns information om de regler som gäller vid beskattning av idrottsersättningar och vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter fr.o.m. beskattningsåret 2016. Läs mer

Läs mer