Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 25 augusti, 2022

Fler anställda

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar en ökning av både anställda, 4,5 procent, och den totala lönesumman, 7,1 procent, under andra kvartalet jämfört med samma period förra året.

Läs mer
Publicerat 25 augusti, 2022

Nya hållbarhetsregler

Finansinspektionen om nya hållbarhetsregler som trätt i kraft på finansmarknaden – dels genom delegerade EU-förordningar, dels genom ändringar i vissa av FI:s föreskrifter.

Läs mer
Publicerat 25 augusti, 2022

Oseriösa aktörer

Ekobrottsmyndighetens checklista för att upptäcka varningssignaler på oseriösa aktörer som ofta använder företag som ett brottsverktyg har nu uppdaterats.

Läs mer
Publicerat 25 augusti, 2022

Ny BAS kontoplan

BAS-intressenternas Förening genomför en total översyn av kontoplanen och det första delprojektet som avser konton för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader är ute på remiss.

Läs mer
Publicerat 25 augusti, 2022

Nytt stöd till filmbranschen

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera ett nytt statligt stöd till filmbranschen som kommer att utlysas för ansökningar under hösten och samtliga beviljade beslut ska meddelas innan årsskiftet.

Läs mer
 
26
sep
26 sep

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för augusti 2021 ha kommit in till Skatteverket  – moms för augusti 2021 vara bokförd ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender