Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 21 april, 2022

Sanktioner mot Ryssland

Regeringen har gett Kommerskollegium i uppdrag att ansvara för flera av de sanktioner mot Ryssland och Belarus som EU fattade beslut om den 8 april.

Läs mer
Publicerat 21 april, 2022

Personuppgiftsincidenter

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicera en fjärde årsrapport om personuppgiftsincidenter som beskriver de 5 767 personuppgiftsincidenter som anmäldes till IMY under 2021.

Läs mer
Publicerat 21 april, 2022

Bokslutsmetoden

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande som redogör för myndighetens uppfattning om vilka omsättningar som ska ingå i bokslutsmetodens omsättningsgräns.

Läs mer
Publicerat 19 april, 2022

Arbetslöshetsnivå

Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,9 procent under vecka 15, och nivån är lägre än tidigare veckor i år.

Läs mer
Publicerat 19 april, 2022

Vårändringsbudget presenterad

Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och vårändringsbudgeten utgår från en stark återhämning från pandemin men ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Tillväxten väntas bli lägre än vad som annars hade varit fallet och inflationen bedöms samtidigt bli högre.

Läs mer
 
20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverket om pappersblankett används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender