Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 8 februari, 2021

SKV lanserar ny e-tjänst

Skatteverket har utvecklat en ny e-tjänst som gör det möjligt att få uppgifter om beslutade taxeringsvärden direkt på Skatteverkets webbplats. Tjänsten heter ”söka taxeringsvärde”.

Läs mer
Publicerat 8 februari, 2021

Slopat krav på läkarintyg för smittbärare

Regeringen har beslutat att tillfälligt ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning som gäller covid-19. Detta gäller från och med 6 februari och fram till och med 30 april 2021.

Läs mer
Publicerat 8 februari, 2021

Sista datum för att undvika ränta

Inbetalning av kvarskatt som överstiger 30 000 kronor ska vara hos Skatteverket senast den 12 februari för att undvika ränta. Efter det datumet betalas ränta med 1,25 procent för det överstigande beloppet.

Läs mer
Publicerat 8 februari, 2021

Ökad orderingång inom industrin

SCB rapporterar att majoriteten av industrins delbranscher hade en positiv utveckling på månadsbasis i säsongsrensade tal mellan november och december 2020.

Läs mer
Publicerat 5 februari, 2021

Ingen förseningsavgift för AGI

Skatteverket har beslutat att inte ta ut förseningsavgift för arbetsgivardeklarationer (AGI) för januari 2021 som ska vara inlämnad senast 12 februari 2021 och 26 februari 2021.

Läs mer