Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 28 januari, 2021

BFN svarar om Corona

Bokföringsnämnden har publicerat fler svar på frågor om redovisning med anledning av coronaviruset. Det finns nu svar på frågor om när coronastöd redovisas, vid tillämpning av K1, K2- eller K3-regelverk.

Läs mer
Publicerat 28 januari, 2021

Ladda rätt lätt

Nya regler från Transportstyrelsen om laddmärkning för elfordon ska underlätta för förare att passa ihop rätt laddningspunkter med respektive elfordon. Reglerna börjar gälla den 20 mars 2021.

Läs mer
Publicerat 28 januari, 2021

Rapport om fintechsektorn

Tillväxtanalys presenterar rapport om innovationskraften i den svenska fintechsektorn och förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till att undanröja hinder för vidare innovation och entreprenörskap.

Läs mer
Publicerat 28 januari, 2021

Ojämn digital mognadsgrad inom offentlig förvaltning

Digitaliseringsmyndigheten (Digg) har överlämnat en rapport om Sveriges digitala förvaltning till regeringen. Det är en samlad analys och bedömning av digitaliseringen utifrån DIGG:s effektmål för 2020.

Läs mer
Publicerat 27 januari, 2021

Uppmaning från Riksdagen om snabbare krisstöd

Riksdagen anser att krisstöden behöver justeras för att nå fram i större utsträckning. En översyn av korttidstödsreglerna och åtgärder av vissa brister i befintliga krisstöd för enskilda näringsidkare är kraven.

Läs mer