Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 28 oktober, 2021

Tydligare vid bedömning av arbetsförmåga

Riksdagen har beslutat att bedömningarna och besluten från Försäkringskassan (FK) gällande arbetsförmågan efter dag 180 i rehabiliteringskedjan ska göras mer transparenta och begripliga.

Läs mer
Publicerat 28 oktober, 2021

Nationellt skuldregister

Finansinspektionen och Konsumentverket föreslår införande av ett skuldregister som ger kreditgivare och konsumenten möjlighet att få en helhetsbild av skulder i samband med en kreditprövning.

Läs mer
Publicerat 28 oktober, 2021

BLV varnar

Bolagsverket (BLV) varnar för bluffmejl från adressen  till företag med påstående om att de inte har betalat registreringsavgift för F-skatt och momsregistrering.

Läs mer
Publicerat 26 oktober, 2021

PPI upp 1,5 procent

Producentprisindex (PPI) steg med 1,5 procent från augusti till september och årstakten var i september 17,2 procent. Samtliga marknader påverkades av höjda elpriser och prisuppgångar på metaller.

Läs mer
Publicerat 25 oktober, 2021

AF får analysuppdrag

Arbetsförmedlingen  (AF) får analysuppdrag gällande matchningstjänster som ändamålsenligt stöd samt hur det kan säkras att det finns ett likvärdigt utbud av matchningstjänster i hela landet.

Läs mer