Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 28 januari, 2021

Ladda rätt lätt

Nya regler från Transportstyrelsen om laddmärkning för elfordon ska underlätta för förare att passa ihop rätt laddningspunkter med respektive elfordon. Reglerna börjar gälla den 20 mars 2021.

Läs mer
Publicerat 28 januari, 2021

Rapport om fintechsektorn

Tillväxtanalys presenterar rapport om innovationskraften i den svenska fintechsektorn och förslag på åtgärder som skulle kunna bidra till att undanröja hinder för vidare innovation och entreprenörskap.

Läs mer
Publicerat 28 januari, 2021

Ojämn digital mognadsgrad inom offentlig förvaltning

Digitaliseringsmyndigheten (Digg) har överlämnat en rapport om Sveriges digitala förvaltning till regeringen. Det är en samlad analys och bedömning av digitaliseringen utifrån DIGG:s effektmål för 2020.

Läs mer
Publicerat 27 januari, 2021

Uppmaning från Riksdagen om snabbare krisstöd

Riksdagen anser att krisstöden behöver justeras för att nå fram i större utsträckning. En översyn av korttidstödsreglerna och åtgärder av vissa brister i befintliga krisstöd för enskilda näringsidkare är kraven.

Läs mer
Publicerat 27 januari, 2021

Rätt till avdrag för moms

Skatteverket har ett nytt ställningstagande angående rätten till momsavdrag för pågående tjänster som avslutas innan avtalstiden har gått ut.

Läs mer
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender