Srf Uttalanden

Srf konsulterna tolkar, formulerar och publicerar uttalanden i frågor kopplade till redovisnings- och löneprocesser. Uttalandena presenteras i serierna Srf U och Srf LUT med löpande numrering. Uttalandena innehåller Srf konsulternas uppfattning om och motivering kring hantering av dessa frågeställningar.

Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor

Srf LUT – Srf konsulternas uttalanden i löneprocessfrågor

 

 
20
okt
20 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2020 och tredje kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender