Srf Nyhetsbevakning

Publicerat 30 november, 2022

Ökad hotbild

Finansinspektionen ser att hoten mot den finansiella stabiliteten i närtid har ökat och risk för problem i den finansiella sektorn om den höga inflationen blir utdragen med räntor på högre nivåer.

Läs mer
Publicerat 30 november, 2022

GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY rapport ”Digital integritet 2022” visar att bara varannan svensk känner till GDPR och att endast var femte svensk skyddar sina personuppgifter.

Läs mer
Publicerat 28 november, 2022

Sjunkande priser

Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar 1,5% lägre  producentprisindex i oktober jämfört med september 2022. I jämförelse med föregående år har det dock ökat med 18,7 procent.

Läs mer
Publicerat 28 november, 2022

Tjänsteställe

Skatteverkets förtydligande kring hur en inledande provanställning inte bör ses som en tidsbegränsad anställning vid bedömningen av var en anställd har sitt tjänsteställe.

Läs mer
Publicerat 28 november, 2022

Arbetslöshetsnivå

Arbetsförmedlingen rapporterar en arbetslöshetsnivå på 6,6 procent under vecka 47 och redovisar även varselsiffror då antalet varsel ökar. I november har hittills 4 356 personer varslats om uppsägning.

Läs mer