Kvalitetsuppföljning

Den Auktoriserade Redovisningskonsulten ska enligt Srf konsulternas stadgar genomgå en kvalitetsuppföljning minst vart sjätte år. Detta för att säkerställa att den auktoriserade redovisningskonsulten följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Den Auktoriserade Redovisningskonsulten ansvarar för sin kvalitet

En Auktoriserad Redovisningskonsult har en stark yrkesidentitet som symboliserar hög kvalitet. Kvalitetsuppföljningen är en bekräftelse på att utfört arbete uppfyller de krav som följer av medlemskapet i Srf konsulterna.

På Mina sidor hittar du mer information om kvalitetsuppföljningen

 

 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2020-02-29 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender