Fokus redovisning


SKI redovisningstjänster 2021; Auktorisationen lyfter kundnöjdheten

Under sensommaren genomförde Svenskt Kvalitetsindex, SKI, den andra studien i ordningen för bransch Redovisningstjänster. Kunderna ger återigen höga betyg och auktoriserade byråer lyfter kundnöjdheten. Redovisningsbranschen får en toppnotering jämfört med undersökta branscher 2021.

Läs mer på tidningenkonsulten.se


Onödigt pappersarbete för miljardbelopp visar ny branschutredning

Ta del av rapporten: Företagens kostnader för arkivering av räkenskapsmaterial i ursprunglig form


Öppet brev till YH-myndigheten: Stor efterfrågan på redovisningskonsulter

För många företag är det en självklarhet att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult, både för att säkerställa god kvalitet i företagets redovisning och för rådgivning kring företagets affärer för ökad lönsamhet.

Läs mer


Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor

Srf konsulternas redovisningsgrupp formulerar och publicerar uttalanden i redovisningsfrågor.

Du hittar samtliga uttalanden här


Srf konsulterna om Corona

Srf konsulterna följer utvecklingen av Corona-viruset och dess smittorisker, både ur ett branschperspektiv men även hur detta påverkar dig som bokat kurs eller annan aktivitet via oss.

Läs mer


Srf Redovisning

Srf Redovisning innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning, aktiebolagslagen, Srf konsulternas mallar för upprättande av årsredovisning och årsbokslut, Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen.

Gå till srfredovisning.se


Srf Certifierad Affärsrådgivare

För att tydliggöra redovisningskonsultens roll som rådgivare erbjuder Srf konsulterna nu möjligheten att bli Srf Certifierad Affärsrådgivare.

Läs mer om utbildningsprogrammet Srf Certifierad Affärsrådgivare