Fokus redovisning


Onödigt pappersarbete för miljardbelopp visar ny branschutredning

Ta del av rapporten: Företagens kostnader för arkivering av räkenskapsmaterial i ursprunglig form


Öppet brev till YH-myndigheten: Stor efterfrågan på redovisningskonsulter

För många företag är det en självklarhet att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult, både för att säkerställa god kvalitet i företagets redovisning och för rådgivning kring företagets affärer för ökad lönsamhet.

Läs mer


Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor

Srf konsulternas redovisningsgrupp formulerar och publicerar uttalanden i redovisningsfrågor.

Du hittar samtliga uttalanden här


Srf konsulterna om Corona

Srf konsulterna följer utvecklingen av Corona-viruset och dess smittorisker, både ur ett branschperspektiv men även hur detta påverkar dig som bokat kurs eller annan aktivitet via oss.

Läs mer


Srf Redovisning

Srf Redovisning innehåller aktuella lagar och rekommendationer inom redovisning, aktiebolagslagen, Srf konsulternas mallar för upprättande av årsredovisning och årsbokslut, Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor, ett avsnitt om företagsanalys samt BAS-kontoplanen.

Gå till srfredovisning.se


Auktorisation ger högsta kundnöjdheten

För första gången har SKI – Svenskt Kvalitetsindex – genomfört en studie gällande kundnöjdheten för redovisningstjänster. Resultatet visar att branschen ligger i topp och har högst kundnöjdhet jämfört med andra branscher. Allra högst betyg får de redovisningsbyråer med auktoriserade konsulter.

Läs mer på tidningenkonsulten.se


Srf Certifierad Affärsrådgivare

För att tydliggöra redovisningskonsultens roll som rådgivare erbjuder Srf konsulterna nu möjligheten att bli Srf Certifierad Affärsrådgivare.

Läs mer om utbildningsprogrammet Srf Certifierad Affärsrådgivare


Nya frågor i en digital värld – Digital juridik

Redovisningsmiljön förändras i snabb takt och gamla regler utmanas av den moderna tekniken. Den snabba teknikutvecklingen skapar konkreta frågor avseende hur den nya digitala miljön fungerar inom ramen för de gällande regelverken. Vi har sammanställt en FAQ  med vanliga frågor om digital redovisningsmiljö som hjälper till att ge de svar som normalt är tillämpliga.

FAQ – Vanliga frågor om digital redovisningsmiljö

 

 
21
sep
21 sep

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender