Fokus redovisning


Nya frågor i en digital värld – Digital juridik

Redovisningsmiljön förändras i snabb takt och gamla regler utmanas av den moderna tekniken. Den snabba teknikutvecklingen skapar konkreta frågor avseende hur den nya digitala miljön fungerar inom ramen för de gällande regelverken. Vi har sammanställt en FAQ  med vanliga frågor om digital redovisningsmiljö som hjälper till att ge de svar som normalt är tillämpliga.

FAQ – Vanliga frågor om digital redovisningsmiljö


Vinnarna av redovisnings- och lönebranschens utmärkelser 2018

Årets Auktoriserade Lönekonsult, Årets Auktoriserade Redovisningskonsult och Årets Auktoriserade byrå är utsedd.

Läs mer på tidningenkonsulten.se


Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult för att på ett effektivt sätt hålla god kvalitet i företagets redovisning samt säkerställa att lagar och regler efterlevs.

Läs mer på tidningenkonsulten.se


Ny tjänst gör det enklare att deklarera helt digitalt

Inför årets deklaration har Skatteverket utvecklat en tjänst som gör det möjligt för oss som hjälper andra med Inkomstdeklaration 1 att deklarera helt digitalt. I detta projekt har Srf konsulterna tillsammans med skatteprogramleverantörerna, varit starkt drivande. Om kunden har digital brevlåda kan man dessutom få deklarationsuppgifterna redan 8-9 mars.

Läs mer på tidningenkonsulten.se


Debatt: Riksrevisionens rapport om revisionsplikt

Tillsammans med övriga medlemmar i Näringslivets regelnämnd NNR tar Srf konsulterna nu upp debatten kring revisionsplikten. Vårt fokus är att förenkla krångliga regler och göra det enklare att driva företag i Sverige.

Läs mer på tidningenkonsulten.se


Tre nya uttalanden i serien Srf U

Srf konsulternas redovisningsgrupp har beslutat om tre nya uttalanden om tolkningsfrågor i K2.

Srf U 9 besvarar frågan om rena förskott omfattas av den så kallade femtusenkronorsregeln i K2. Enligt uttalandet behöver inte förskott under femtusen kronor periodiseras.

Srf U 10 klargör att byggnad och mark ska ses som två separata enheter vid bedömning av om uppskrivning kan ske i K2. Det innebär till exempel att mark kan skrivas upp även om det gjorts tillkommande arbeten på byggnaden som leder till att det redovisade värdet på byggnaden överstiger taxeringsvärdet.

I Srf U 11 anges att ett företag som tillämpar regeln i K2 om att inte periodisera årligen återkommande utgifter frivilligt kan gå över till att periodisera utgiften korrekt.

Du hittar samtliga uttalanden här >>


Rutiner för penningtvätt!

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) har uppdaterats och skärpts på ett antal viktiga områden.

Nu måste ID-kontroller göras och ingå i dokumentationen för alla kunder, även befintliga kunder och sådana som är kända sedan tidigare. Byrån måste också göra en bedömning av risken att byråns tjänster utnyttjas för penningtvätt, samt bedöma risken för penningtvätt hos varje enskild kund. Reglerna baseras på lagstiftning och Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som kommer att besöka redovisningsbyråerna för att kontrollera att man har skriftliga rutiner och bedömningar av risken för byrån samt sina kunder.

Srf konsulterna har arbetat med Länsstyrelsen för att uppdatera de skriftliga rutinerna som ingår i byråstödet, och dessa är nu klara att användas. Du hittar de nya mallarna genom att logga in på Mina Sidor på srfkonsult.se och välja menyn Dokumentmallar/Srf Byråstöd.

Logga in på Mina sidor och ladda ner mallar >>

Penningtvättslagen onlinekurs – nya regelverket 2017 >>


Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Nu lanserar vi branschstandarden Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, som bygger på nordiska principer enligt Nordic Accountant Federation.

Läs mer om Rex


GDPR – General Data Protection Regulation

Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen och EU:s nuvarande dataskyddsdirektiv av EU:s dataskyddsreform General Data Protection Regulation kallad GDPR. Vi har samlat det branschen behöver inför bytet.

Mer om GDPR


K2 Årsredovisning

Det nya K2-regelverket innebär anpassningar till ändringarna i årsredovisningslagen, uppdatering av regler som exempelvis tillkommande utgifter och skillnaden mellan förvärvad och egenupparbetade tillgångar.

Läs mer


AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (AGI), är ett framarbetat förslag som innebär att det nuvarande systemet med årliga kontrolluppgifter ersätts av en utökad arbetsgivardeklaration.

Läs mer om AGI

 
20
feb
20 feb

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för januari 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender