Fokus redovisning


Stor kampanj om nyttan med Auktoriserade Redovisnings- och Lönekonsulter

Allt för många företagare har dålig koll på vilken fördel det är att anlita en auktoriserad konsult. Vi har därför tagit fram två nya reklamfilmer som visar vikten av att välja en Auktoriserad Redovisningskonsult och en Auktoriserad Lönekonsult.

Läs mer och se filmerna på tidningenkonsulten.se


Srf konsulterna om Corona

Srf konsulterna följer utvecklingen av Corona-viruset och dess smittorisker, både ur ett branschperspektiv men även hur detta påverkar dig som bokat kurs eller annan aktivitet via oss.

Läs mer


Auktorisation ger högsta kundnöjdheten

För första gången har SKI – Svenskt Kvalitetsindex – genomfört en studie gällande kundnöjdheten för redovisningstjänster. Resultatet visar att branschen ligger i topp och har högst kundnöjdhet jämfört med andra branscher. Allra högst betyg får de redovisningsbyråer med auktoriserade konsulter.

Läs mer på tidningenkonsulten.se


Srf konsulterna säger nej till omotiverad rapportering

Srf konsulternas förbund säger bestämt nej till förslaget om att införa en ny uppgiftsskyldighet till Skatteverket avseende skatteupplägg som följer lagstiftningen och till förslagets utformning av sanktionsavgifter.

Läs mer på tidningenkonsulten.se


Öppet brev till näringsminister Ibrahim Baylan

Att sänka kravet på aktiekapital vid start av aktiebolag är en riktigt dålig idé.

Läs mer på tidningenkonsulten.se


Srf Certifierad Affärsrådgivare

För att tydliggöra redovisningskonsultens roll som rådgivare erbjuder Srf konsulterna nu möjligheten att bli Srf Certifierad Affärsrådgivare.

Läs mer om utbildningsprogrammet Srf Certifierad Affärsrådgivare


Nya frågor i en digital värld – Digital juridik

Redovisningsmiljön förändras i snabb takt och gamla regler utmanas av den moderna tekniken. Den snabba teknikutvecklingen skapar konkreta frågor avseende hur den nya digitala miljön fungerar inom ramen för de gällande regelverken. Vi har sammanställt en FAQ  med vanliga frågor om digital redovisningsmiljö som hjälper till att ge de svar som normalt är tillämpliga.

FAQ – Vanliga frågor om digital redovisningsmiljö


Öppet brev till YH-myndigheten: Auktoriserad Redovisningskonsult – ett viktigt framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. För många företag är det en självklarhet att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult för att på ett effektivt sätt hålla god kvalitet i företagets redovisning samt säkerställa att lagar och regler efterlevs.

Läs mer på tidningenkonsulten.se


Debatt: Riksrevisionens rapport om revisionsplikt

Tillsammans med övriga medlemmar i Näringslivets regelnämnd NNR tar Srf konsulterna nu upp debatten kring revisionsplikten. Vårt fokus är att förenkla krångliga regler och göra det enklare att driva företag i Sverige.

Läs mer på tidningenkonsulten.se


Srf U – Srf konsulternas uttalanden i redovisningsfrågor U

Srf konsulternas redovisningsgrupp formulerar och publicerar uttalanden i redovisningsfrågor.

Du hittar samtliga uttalanden här


Rutiner för penningtvätt!

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630) har uppdaterats och skärpts på ett antal viktiga områden.

Nu måste ID-kontroller göras och ingå i dokumentationen för alla kunder, även befintliga kunder och sådana som är kända sedan tidigare. Byrån måste också göra en bedömning av risken att byråns tjänster utnyttjas för penningtvätt, samt bedöma risken för penningtvätt hos varje enskild kund. Reglerna baseras på lagstiftning och Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som kommer att besöka redovisningsbyråerna för att kontrollera att man har skriftliga rutiner och bedömningar av risken för byrån samt sina kunder.

Srf konsulterna har arbetat med Länsstyrelsen för att uppdatera de skriftliga rutinerna som ingår i byråstödet, och dessa är nu klara att användas. Du hittar de nya mallarna genom att logga in på Mina Sidor på srfkonsult.se och välja menyn Dokumentmallar/Srf Byråstöd.

Logga in på Mina sidor och ladda ner mallar

Penningtvättslagen onlinekurs


AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

Från och med januari 2019 ska alla arbetsgivare redovisa löneutbetalningar och skatteavdrag per anställd varje månad genom så kallad arbetsgivardeklaration på individnivå, AGI.

Läs mer om AGI

 
12
aug
12 aug

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 maj 2020 – 30 juni 2020

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender