ISO 9001 inom redovisningsverksamhet

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Med fokus på kundnytta och tydlig kommunikation mellan leverantör och kund är den ett viktigt hjälpmedel för att utveckla och hålla hög kvalitet i produktionsprocessen, oavsett om företaget producerar varor eller tjänster.

Arbetet med att utveckla gemensamma certifierbara processer och rutiner för Srf-anslutna redovisnings- och revisionsföretag startade år 2001. Den 29 april 2005 blev den första gruppen av redovisnings- och revisionsbyråer certifierade enligt ISO 9001.

Fördelar för byråns kunder

För byråns kunder kan ISO-certifieringen sammanfattas i ett ord – trygghet

 • Tydliga avtal som reglerar relationen mellan byrån och kunden
 • En väl genomarbetad och kvalitetssäkrad arbetsprocess
 • Kunnig personal
 • Ett utpräglat säkerhetstänkande
 • Ett nätverk av experter inom olika områden som alltid finns tillhands

Fördelar för byrån

För byrån kan ISO-certifieringen sammanfattas i orden – göra rätt från början

 • Ett beprövat bästa arbetssätt som säkerställer produktionsprocessen
 • Ledningens och medarbetarnas ansvar klart definierat
 • Kvalitetssäkrade och dokumenterade rutiner som även uppfyller kraven i Reko
 • Ett utpräglat säkerhetstänk som genomsyrar organisationen
 • Klara och tydliga avtal med kunderna där alla vet varandras roller
 • En klar och tydlig kvalitetspolicy

Vilka kan ISO Certifiera sig via Srf konsulterna?

De redovisnings- och revisionsbyråer som har minst en Auktoriserad Redovisningskonsult som är medlem i Srf konsulternas förbund kan kvalitetssäkra sina processer och rutiner genom samarbetet med oss. ISO-certifieringen innebär ett mycket aktivt åtagande inom hela byråns verksamhetsområde.

Hur kan min byrå bli certifierad?

Vägen till en kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 börjar med en utbildning för byråns medarbetare. Under utbildningen går vi igenom ISO-standarden och det system av kvalitetssäkrade processer, rutiner och dokumentmallar som tagits fram genom Srf konsulternas försorg. Deltagarna får tydliga instruktioner för hur de ska införa de nya rutinerna samt vilka tidsramar som projektet medför. Under arbetets gång finns också möjlighet till hjälp från Srf konsulterna. Redan kvalitetscertifierade byråer bildar också ett erfaret nätverk som ger stöd i arbetet. När allt är på plats och byrån gjort interna uppföljningar och känner sig mogen för att gå vidare, genomför vi internrevisor en uppföljning av de rutiner som byrån byggt upp med hjälp av Srfs system. Eventuella anmärkningar åtgärdas och därefter kan det ackrediterade certifieringsorganet göra sin certifieringsrevision.

Vilka byråer är ISO Certifierade?

Se förteckning

Avgifter för deltagande i Certifieringen

Se prislista

Länkar:

Qvalify Certifiering
SWEDAC
SIS, Swedish Standards Institute

Struktur och ordning med ISO
Målet med ISO är kundnyttan

 
15
dec
15 dec

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med räkenskapsår som slutar: – 31 maj 2017 – 30 juni 2017

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera