ISO 9001 inom redovisningsverksamhet

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Med fokus på kundnytta och tydlig kommunikation mellan leverantör och kund är den ett viktigt hjälpmedel för att utveckla och hålla hög kvalitet i produktionsprocessen, oavsett om företaget producerar varor eller tjänster.

Arbetet med att utveckla gemensamma certifierbara processer och rutiner för Srf anslutna redovisnings- och revisionsföretag startade år 2001. Den 29 april 2005 blev den första gruppen av redovisnings- och revisionsbyråer certifierade enligt ISO 9001. Srf konsulterna har valt att ge sina medlemsbyråer en möjlighet att certifiera din verksamhet som en gemensam grupp. Detta är möjligt eftersom verksamheterna hos byråerna liknar varandra till stor del och detta är en förutsättning för att få göra en multi-site-certifiering.

Fördelar för byråns kunder

För byråns kunder kan ISO-certifieringen sammanfattas i ett ord – trygghet

 • Tydliga avtal som reglerar relationen mellan byrån och kunden
 • Väl genomarbetad och kvalitetssäkrad arbetsprocess
 • Kunnig personal
 • Utpräglat säkerhetstänk
 • Nätverk av experter inom olika områden finns alltid tillhands

Fördelar för byrån

För byrån kan ISO-certifieringen sammanfattas i orden – göra rätt från början

 • Tillgång till ett ledningsstöd för drift av byrån
 • Erfarenhetsutbyte med andra byråledare
 • Ger ett arbetssätt som följer gällande branschstandards och stödprocesserna för ledning, resurser, uppföljning och förbättringsarbete
 • Ledningens och medarbetarnas ansvar klart definierat
 • Utpräglat säkerhetstänk som genomsyrar organisationen
 • Klara och tydliga avtal med kunderna där alla vet varandras roller
 • Klar och tydlig kvalitetspolicy
 • Rutiner för arbetsmiljö och penningtvätt

Vilka kan ISO Certifiera sig via Srf konsulterna?

De redovisnings- och revisionsbyråer som har minst en Auktoriserad Redovisningskonsult som är medlem i Srf konsulternas förbund kan kvalitetssäkra sina processer och rutiner genom samarbetet med oss. ISO-certifieringen innebär ett mycket aktivt åtagande inom hela byråns verksamhetsområde.

Hur blir min byrå certifierad?

Vägen till en kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 (Srf konsulternas paraplycertifiering) börjar med en utbildning för byråns medarbetare. Under utbildningen går vi igenom ISO-standarden och det system av kvalitetssäkrade processer, rutiner och dokumentmallar som tagits fram av Srf konsulterna. Byrån får hjälp med hur de ska införa de nya rutinerna och tidsplan för certifieringsprocessen tas fram i samråd med byrån. Under arbetets gång finns möjlighet till hjälp från Srf konsulterna. Redan kvalitetscertifierade byråer bildar ett erfaret nätverk som kan ge stöd i arbetet. När allt är på plats och byrån gjort interna uppföljningar och känner sig mogen för att gå vidare, genomförs en intern uppföljning av de rutiner som byrån byggt upp med hjälp av Srf konsulternas system. Eventuella brister åtgärdas och därefter kan det ackrediterade certifieringsorganet (f.n. Qvalify) göra en certifieringsrevision.

Vilka byråer är ISO Certifierade?

Se förteckning över ISO certifierade byråer

Avgifter för deltagande i Certifieringen

Se prislista för ISO Certifiering

Länkar:

ISO-certifiering – en väg till lönsammare byrådrift (artikel tidningenkonsulten.se)

Målet med ISO är kundnyttan (pdf)

Bästa stödet för dig som driver byråverksamhet! (pdf)

Qvalify Certifiering

SWEDAC

SIS, Swedish Standards Institute


Kontakta oss för mer information: