ISO 9001 inom redovisningsverksamhet

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Med fokus på kundnytta och tydlig kommunikation mellan leverantör och kund är den ett viktigt hjälpmedel för att utveckla och hålla hög kvalitet i produktionsprocessen, oavsett om företaget producerar varor eller tjänster.

Fördelar för byråns kunder

För byråns kunder kan ISO-certifieringen sammanfattas i ett ord – trygghet

 • Tydliga avtal som reglerar relationen mellan byrån och kunden
 • Väl genomarbetad och kvalitetssäkrad arbetsprocess
 • Kunnig personal
 • Utpräglat säkerhetstänk
 • Nätverk av experter inom olika områden finns alltid tillhands

Fördelar för byrån

För byrån kan ISO-certifieringen sammanfattas i orden – göra rätt från början

 • Tillgång till ett ledningsstöd för drift av byrån
 • Erfarenhetsutbyte med andra byråledare
 • Ger ett arbetssätt som följer gällande branschstandards och stödprocesserna för ledning, resurser, uppföljning och förbättringsarbete
 • Ledningens och medarbetarnas ansvar klart definierat
 • Utpräglat säkerhetstänk som genomsyrar organisationen
 • Klara och tydliga avtal med kunderna där alla vet varandras roller
 • Klar och tydlig kvalitetspolicy
 • Rutiner för arbetsmiljö och penningtvätt

Vilka byråer är ISO Certifierade?

Se förteckning över ISO certifierade byråer


Kontakta oss för mer information: 

 
25
nov
25 nov

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender