Redovisningskonsult eller revisor – vad behöver ditt företag?

Det svenska näringslivet består av en stor mängd företag, som till övervägande del är små och ägarledda. En stor andel av företagen är även tjänsteföretag och denna struktur påverkar i stor utsträckning vilka behov man har av att kvalitetssäkra sin redovisning.

Historiskt sett har revision varit det verktyg som använts, där en oberoende revisor granskar redovisningen – ofta med syfte att ge ägaren och långivarna en bekräftelse på att allt är rätt och därmed tillförlitligt som beslutsunderlag. Men hur stämmer detta med de verkliga behoven idag?

När majoriteten av företagen drivs av ägaren själv finns det sällan något behov hos ägaren att kontrollera hur företaget drivs och förvaltas. Det är ju det ägaren gör själv varje dag. Samtidigt är allt fler företag verksamma inom tjänstesektorn, där behovet av investeringar och lånefinansiering normalt sett är lägre. Där blir också bankens behov av revision lägre.

Förändringstakten i samhället går dessutom allt fortare, vilket skapar ett problem för revision som kvalitetsverktyg, eftersom den retroaktiva kontrollprocessen alltid ligger efter det som händer i nuet och man kan fråga sig hur stor nyttan är av att veta att allt var bra för 4-5 månader sedan när man ska fatta beslut idag.

Auktoriserad Redovisningskonsult ger kvalitet

Sedan ett antal år tillbaka finns ett alternativ. Den som anlitar en Auktoriserad redovisningskonsult för att sköta företagets redovisning och ekonomiska rapportering kan få en Rapport om årsredovisningen, alternativt årsbokslutet – ett kvalitetskvitto för redovisningen. Kravet för Rapport om årsredovisningen är att redovisningen uppfyller Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Rapport om  årsredovisningen är inte något bestyrkande, men ett kvitto på att redovisningen har upprättats av en kompetent redovisningskonsult med lång erfarenhet samt att lagar och regler följts i det arbete som utförts. Auktoriserade Redovisningskonsulter genomgår dessutom kvalitetsuppföljning och har en ansvarsförsäkring mot fel i sitt arbete, vilket skapar en tydlig kvalitetsplattform för företaget.

Rapport om årsredovisningen visar ekonomisk status i realtid

I många situationer är Rapport om årsredovisningen ett bättre verktyg för att visa att redovisningen håller hög kvalitet. Den upprättas av den som utför redovisningen och som löpande kommunicerar med uppdragsgivaren om hur verksamheten utvecklas. Den ger aktuell information närhelst det behövs och visar att lagar och regler är uppfyllda i den finansiella rapporteringen. Ägaren kan på så sätt löpande visa att företaget uppfyller kraven. Det innebär också att informationen är mer aktuell, eftersom en Rapport om årsredovisningen kan upprättas så snart redovisningen är färdigställd, eller vid vald tidpunkt under året i form av en så kallad Periodbokslutsrapport. För banker och andra externa intressenter ger Rapport om årsredovisningen en mer aktuell bild än vad revision gör och därför även ett bättre beslutsunderlag.

Revisionsberättelse och Rapport om årsredovisningen

Den stora skillnaden mellan Revisionsberättelsen och Rapport om årsredovisningen är att rapporten inte är något bestyrkande, vilket innebär att redovisningskonsulten inte, som revisorn, självständigt intygar att redovisningen är rätt och riktig. Revisionsberättelsen kan vara viktig när ägaren vill kontrollera hur företagsledningen driver verksamheten, eller när en bank vill ha ett bestyrkt underlag för riktigt stora lån. Men i en värld där ägaren själv driver företaget och där lånebehovet i många mindre företag inte är så stort blir detta av mindre betydelse. Då är det viktigare att ha aktuell information och att banken vet att företagsledaren har löpande kontakt med en kvalificerad ekonomisk rådgivare. Det är en modernare form av förtroende som allt fler företagare har större användning av.

 
20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverket om pappersblankett används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender