Svar: 2019-10-18
Remisslänk: Remiss 2019-06-28
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen

Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Fi2019/02563/S2

Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter.

Remissvar:

Enligt Srf konsulterna bör beskattningslandströskeln av förenklingsskäl sättas till 100 000 kr i stället för den förslagna 99 680 kr.

I övrigt har Srf konsulterna inga synpunkter på förslaget.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
12
aug
12 aug

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 maj 2020 – 30 juni 2020

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender