Svar: 2019-10-18
Remisslänk: Remiss 2019-06-28
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen

Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Fi2019/02563/S2

Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter.

Remissvar:

Enligt Srf konsulterna bör beskattningslandströskeln av förenklingsskäl sättas till 100 000 kr i stället för den förslagna 99 680 kr.

I övrigt har Srf konsulterna inga synpunkter på förslaget.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
12
dec
12 dec

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du fick slutskattebesked i september 2019.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender