Svar: 2019-10-18
Remisslänk: Remiss 2019-06-28
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen

Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter

Fi2019/02563/S2

Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter.

Remissvar:

Enligt Srf konsulterna bör beskattningslandströskeln av förenklingsskäl sättas till 100 000 kr i stället för den förslagna 99 680 kr.

I övrigt har Srf konsulterna inga synpunkter på förslaget.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
27
jan
27 jan

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2019 eller sista kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender