Svar: 2019-04-12
Remisslänk: Remiss 2019-02-19
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
Enheten för mervärdesskatt och punkt-skatter

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m.

Fi2019/00542/S2

Remissinstanser

Remissvar

Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Mats Brockert

Skatteexpert
Tel: 010-483 80 53
E-post: mats.brockert@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
23
apr
23 apr

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars eller första kvartalet 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender