Svar: 2019-04-12
Remisslänk: Remiss 2019-02-19
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
Enheten för mervärdesskatt och punkt-skatter

Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag m.m.

Fi2019/00542/S2

Remissinstanser

Remissvar

Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Tillbaka till övriga remisser
 
12
nov
12 nov

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av kvarskatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare som fick slutskattebesked i augusti 2019 samt juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 juli 2018 ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender