Svar: 2017-09-07
Remisslänk: Remiss
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Ju2017/05124/L1 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Justitiedepartementets promemoria Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen.

Remissvar:

Srf konsulternas förbund har inget att invända mot de bedömningar som görs och de förslag som lämnas i promemorian.

 

Remissinstanser

Jonas Sjulgård

Skattejurist
Tillbaka till övriga remisser
 
15
dec
15 dec

Inkomstdeklaration – blankett

Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med räkenskapsår som slutar: – 31 maj 2017 – 30 juni 2017

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera