Svar: 2017-09-07
Remisslänk: Remiss
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen

Ju2017/05124/L1 Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Justitiedepartementets promemoria Anpassningar av de fastighetsrättsliga, associationsrättsliga, transporträttsliga och immaterialrättsliga författningarna till dataskyddsförordningen.

Remissvar:

Srf konsulternas förbund har inget att invända mot de bedömningar som görs och de förslag som lämnas i promemorian.

 

Remissinstanser

Jonas Sjulgård

Skattejurist
Tillbaka till övriga remisser
 
20
jul
20 jul

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender