Svar: 2020-11-30
Remisslänk: Remiss 2020-06-01
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för mervärdesskatt och punktskatter

En ny mervärdesskattelag

SOU 2020:31, Fi2020/02542/S2

Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Tillbaka till övriga remisser
 
25
sep
25 sep

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender