Svar: 2021-03-05
Remisslänk: Remiss 2021-02-05
FI
Box 7821
SE-103 97 Stockholm

Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

FI dnr 20-22556

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag på villkor för tjänstepensionsföretag. Det gäller införande av särskilt kapitalkrav för tjänstepensionsföretag som investerar i tillgångar med direkt exponering mot bostadskrediter som uppfyller vissa villkor och att tjänstepensionsföretag inte längre ska omfattas av Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

Remissinstanser

Remissvar:

Srf konsulternas förbund har inget att invända mot Finansinspektionens förslag.

Tillbaka till övriga remisser
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender