Svar: 2021-03-05
Remisslänk: Remiss 2021-02-05
FI
Box 7821
SE-103 97 Stockholm

Förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsföretag

FI dnr 20-22556

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag på villkor för tjänstepensionsföretag. Det gäller införande av särskilt kapitalkrav för tjänstepensionsföretag som investerar i tillgångar med direkt exponering mot bostadskrediter som uppfyller vissa villkor och att tjänstepensionsföretag inte längre ska omfattas av Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse.

Remissinstanser

Remissvar:

Srf konsulternas förbund har inget att invända mot Finansinspektionens förslag.

Tillbaka till övriga remisser
 
26
apr
26 apr

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars 2021 eller första kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender