Svar: 2020-02-10
Remisslänk: Remiss 2020-02-03
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Förslag till ändringar i regler om försäkringsrörelse och om försäkringstekniska grunder

FI Dnr 17-21914

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag till ändringar avseende kreditriskhantering.

Remissvar:

Srf konsulternas förbund har inget att invända mot Finansinspektionens förslag till ändringar och författningstext.

Remissinstanser

Roland Sigbladh

Förbundsdirektör och vd
Tel: 010-483 80 76
Tillbaka till övriga remisser
 
01
jun
01 jun

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2019-10-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender