Svar: 2018-01-26
Remisslänk: Remiss 2017-10-17
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

FI Dnr 16-9877

Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansinspektionens förslag till ändringar avseende kreditriskhantering.

Remissvar:

Srf konsulternas förbund har inget att invända mot Finansinspektionens förslag till ändringar av föreskrifter och allmänna råd avseende kreditriskhantering.

Remissinstanser

Roland Sigbladh

Förbundsdirektör och vd
Tel: 010-483 80 76
Tillbaka till övriga remisser
 
25
apr
25 apr

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för mars och första kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender