Svar: 2017-08-15
Remisslänk: Remiss
ud.imremiss@gov.se
ud.registrator@regeringskansliet.se

Förslag till förordning om en Digital Portal

UD2017/08017/HI

Den 2 maj 2017 presenterade kommissionen ett åtgärdspaket i syfte att förstärka efterlevnaden och funktionen av den inre marknaden. En del av detta paket, som består av tre delar, utgörs av ett förslag till en förordning för att skapa en samlad Digital Portal. Initiativet om en samlad digital portal aviserades delvis både i kommissionens strategi för en inre digital marknad och också i kommissionens inremarknadsstrategi för varor och tjänster under 2015.

Remissvar

Utveckling av digitala tjänster underlättar den fria rörligheten på den inre marknaden.

Srf konsulternas förbund är därför positiv till Europaparlamentets och rådet förslag om inrättandet av en gemensam digital portal.

Remissinstanser

Jonas Sjulgård

Skattejurist
Tillbaka till övriga remisser
 
20
okt
20 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera