Svar: 2018-04-18
Remisslänk: Remiss 2018-02-23
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor Christina Svanhagen

Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Fi2018/00823/S3

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Finansdepartementets promemoria ”Genomförande av CFC-regler i EUs direktiv mot skatteundandraganden”

Remissvar:

Srf konsulternas förbund har inget att invända mot att de svenska reglerna om CFC-beskattning av företag anpassas till EUs direktiv mot skatteundandraganden.

Men Srf konsulternas förbund anser dock att införlivandet av EU direktivet i svenska lagstiftning bör följa direktivets huvudbestämmelser. På så sätt medverkar Sverige till att öka harmoniseringen av de regler som syftar till att minska risken för skatteundandraganden.

Promemorians förslag vad gäller kravet på ägarandel för att CFC-beskattning ska aktualiseras samt nivån för när en inkomst hos en utländsk juridisk person ska anses som lågbeskattad bör därför anpassas till direktivets huvudbestämmelser.

Några övertygande argument för varför Sverige i dessa delar ska avvika från direktivets huvudbestämmelser finns inte i Finansdepartementets promemoria.

Srf konsulternas förbund noterar när det gäller bilaga 39 a till inkomstskattelagen att med de ändringar som föreslås i Finansdepartementets promemoria anses samtliga EU/EES länder förutom de nordiska länderna och Tyskland helt eller delvis ha bolagsskatteregler som innebär att svensk CFC-lagstiftning kan bli aktuell att tillämpa. Av EU/EES-länderna är det bara de nordiska länderna samt Tyskland som helt omfattas av den ”vita listan” i bilaga 39 a. Det är anmärkningsvärt att Sverige på detta sätt helt eller delvis dömer ut 25 EU/EES länders bolagsskattesystem när svenska regler ska anpassas till ett EU direktiv mot skatteundandraganden.

Jonas Sjulgård

Skattejurist
E-post: jonas.sjulgard@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
21
jan
21 jan

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2018 eller sista kvartalet 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender