Svar: 2021-11-12
Remisslänk: Remiss 2021-09-16
Finansdepartementet

Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete

Diarienummer: Fi2021/03047

Remissinstanser

Bakgrund

I promemorian föreslås

att Skatteverket ska handlägga ärenden om stöd vid korttidsarbete som lämnas vid tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter hos en enskild arbetsgivare, dvs. stöd som lämnas enligt 5 a § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete,

att Skatteverket också ska pröva frågor om ersättning för kostnader för kompetensinsatser när stöd vid korttidsarbete lämnas vid en synnerligen djup lågkonjunktur, dvs. stöd som lämnas enligt 5 § lagen om stöd vid korttidsarbete, och

att stöd som lämnas av Skatteverket tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering på arbetsgivarens skattekonto.

Synpunkter

Srf konsulterna tillstyrker nu ifrågavarande ändringar.

Srf konsulterna delar regeringens uppfattning om att stödets omfattning har ställt stora krav på Tillväxtverket som är en mindre myndighet och att Skatteverket bättre uppfyller kraven på att vid behov kunna handlägga ett stort antal ärenden på kort tid. Skatteverket har även, lika som Tillväxtverket, vana av att göra bedömningar av ekonomiska förhållanden hos arbetsgivare. Den stora skillnaden är således att Skatteverket är en större myndighet och att Skatteverket därmed har bättre möjlighet att vid behov snabbt omdisponera resurserna för att möta kraftigt ökad efterfrågan på stöd (jfr JO:s kritik 2021-09-09 med dnr 7165-2020 mot Tillväxtverket för långsam handläggning och bristande service i ärenden om stöd vid korttidsarbete).

Tillbaka till övriga remisser
 
25
okt
25 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2021 eller tredje kvartalet 2021 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender