Svar: 2022-09-20
Remisslänk: Remiss 2022-06-20
Justitiedepartementet
Enheten fr fastighetsrätt och associationsrätt

Inkomstskatterapporter och några redovisningsfrågor

Diarienummer: Ju2022/02004

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
27
jun
27 jun

Större företag

Om ditt företag har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för maj 2022 ha kommit in till Skatteverket  – moms för maj 2021 vara bokförd på ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender