Svar: 2018-07-06
Remisslänk: Remiss 2018-05-31
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen
103 33 Stockholm

Kommissionsförslag

Kommissionsförslag om förlängd tidsperiod för omvänd skattskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri och annan mekanism för snabba insatser mot mervärdeskattebedrägeri

 

Fi2018/02228/S2

Srf konsulternas förbund (tidigare Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående förslag till föreskrifter.

Remissvar:

Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Mats Brockert

Skatteexpert
Tel: 010-483 80 53
E-post: mats.brockert@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
20
jun
20 jun

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender