Svar: 2019-07-31
Remisslänk: Remiss 2019-05-08
Justitiedepartementet
ju.remissvar@regeringskansliet.se

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

DS 2019:6

I denna promemoria föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
27
maj
27 maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2019 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender