Svar: 2021-11-01
Remisslänk: Remiss 2021-07-12
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
inkomstskatt och socialavgifter

Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen

Diarienummer: Fi2021/02553

Remissvar

Srf konsulterna ser positivt på förslaget.

Förslaget om frivillig schablonbeskattning är väl genomtänkt och ger ett enkelt och bra system för både kunden, mikroföretagaren och Skatteverket.

I takt med att gigekonomin växer och att allt fler har inkomstbringande verksamheter på nätet, ofta vid sidan som ordinarie försörjning, ökar behovet av en enkel ordning för att redovisa och beskatta dessa inkomster.

Ambitionen är att det ska vara lätt att göra rätt och att man ska undvika avsiktliga fel. Förslaget om frivillig schablonbeskattning skapar förutsättningar för mikroföretagen att betala rätt skatt, även med nuvarande regler för moms, bokföring och redovisning.

Remissinstanser

 

Tillbaka till övriga remisser
 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender