Svar: 2022-10-07
Remisslänk: Remiss 2022-06-07
Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen, Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Ny lag om källskatt på utdelning

Diarienummer: Fi2022/01841

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
26
sep
26 sep

Större företag

Om företaget har ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kr ska: – arbetsgivardeklaration, AGI, och momsdeklaration för augusti 2021 ha kommit in till Skatteverket  – moms för augusti 2021 vara bokförd ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender