Svar: 2019-04-08
Remisslänk: Remiss 2019-02-05
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

Fi2019/00362/S3

Remissinstanser

Remissvar

Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Mats Brockert

Skatteexpert
Tel: 010-483 80 53
E-post: mats.brockert@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
20
jun
20 jun

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender