Svar: 2019-04-08
Remisslänk: Remiss 2019-02-05
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Nya anståndsregler i vissa gränsöverskridande situationer samt ändring av reglerna om periodiseringsfonder och ersättningsfonder vid utflyttning

Fi2019/00362/S3

Remissinstanser

Remissvar

Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Tillbaka till övriga remisser
 
12
dec
12 dec

Underskott av slutlig skatt

Inbetalning av underskott av slutlig skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du fick slutskattebesked i september 2019.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender