Svar: 2013-09-19
Remisslänk: Remissförslag 2013-08-30
Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemoria om ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt

(Fi2013_3130)

Promemorians huvudsakliga innehåll

I promemorian föreslås att tidpunkten för att lämna mervärdesskattedeklaration som avser helt beskattningsår samordnas med deklarationstidpunkten för inkomstskatt. Syftet med förslaget är att underlätta skatteredovisningen för företagen. Möjligheten att redovisa mervärdesskatten senare begränsas dock för företag som bedriver handel med andra EU-länder. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.

Tillbaka till övriga remisser
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender