Svar: 2020-06-03
Remisslänk: Remiss 2020-03-16
Utrikesdepartementet
Enheten internationell handelspolitik och den inre marknaden (UD HI)

Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

UD2020/04337/HI

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer (UD2020/04337/HI).

Remissinstanser

Remissvar

Srf konsulterna Srf konsulternas förbund har inga synpunkter.

Tillbaka till övriga remisser
 
12
aug
12 aug

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med kvarskatt på mer än 30 000 kr. Gäller juridiska personer med räkenskapsår som slutade: – 31 maj 2020 – 30 juni 2020

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender