Svar: 2020-06-03
Remisslänk: Remiss 2020-03-16
Utrikesdepartementet
Enheten internationell handelspolitik och den inre marknaden (UD HI)

Promemorian om proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

UD2020/04337/HI

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
25
maj
25 maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender