Svar: 2017-06-26
Remisslänk: Remiss
Bokföringsnämnden
att: Eva Sundberg
Box 7849
103 99 STOCKHOLM

Tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Dnr 17-63

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ert förslag till tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) avseende ianspråktagande av ersättningsfond.

Remissvar:

Srf konsulternas förbund (Srf konsulterna) tillstyrker förslaget.

Motivering

Srf konsulterna har tidigare (2016-08-19) besvarat Bokföringsnämndens remiss (ert diarienummer 15-32) avseende förslag nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2). Nu remitterad fråga är ett förslag på justering som stämmer överens med det alternativa förslag som vi framförde avseende just denna fråga i tidigare remissvar.

Vi har förstått att vårt huvudförslag är svårt att motivera med avseende på utformningen av vad som utgör anskaffningsvärde enligt årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. Vi ser då att vårt alternativa förslag är bättre än att inte göra något alls.

Sven Inge Danielsson

Ordförande, SRFs redovisningsgrupp
Tillbaka till övriga remisser
 
20
okt
20 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera