Svar: 2023-01-18
Remisslänk: Remiss 2022-12-01
Finansdepartementet

Diarienummer: Fi2022/03172

Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen

Förslaget innebär en tillfällig skattefrihet för förmån av elektricitet för laddning av vissa fordon som laddas på arbetsplatsen. Skattefriheten gäller för laddning av personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped och cykel.

En förutsättning för skattefrihet är att laddningen sker vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen. Skattefriheten omfattar inte laddning vid publika laddstationer och inte situationer där den anställde betalar för sin egen laddning och därefter begär ersättning från arbetsgivaren. Skattefriheten gäller inte heller om arbetsplatsen är belägen i den anställdes bostad.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023, men föreslås bara gälla fram till och med utgången av juni 2023. Det skulle alltså vara tal om en tillfällig skattefrihet under två år.

Remissvar

Srf konsulterna tillstyrker förslaget i promemorian om att laddning av egen bil eller förmånsbil på arbetsplatsen ska ses som en skattefri förmån. Enligt förslaget ska skattefriheten vara tidsbegränsad. Srf konsulternas uppfattning är att regleringen bör gälla tills vidare eftersom administrationen att redovisa förmånen för arbetsgivaren och anställda är omfattande. En ej tidsbegränsad skattefrihet skulle underlätta mycket när det gäller den administrativa bördan.

Vidare bör rubriken ”Laddning på arbetsplatsen” vara mer informativ. Förslagsvis kan rubriken ändras till ”Laddning av el på arbetsplatsen”.

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
13
feb
13 feb

Extra skatteinbetalning

Extra skatteinbetalning (fyllnadsbetalning) ska vara bokförd på Skatteverkets konto vid beräknat underskott av slutlig skatt (kvarskatt) på mer än 30 000 kronor. Gäller fysiska personer och enskilda näringsidkare samt juridiska personer ...

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender