Svar: 2020-11-06
Remisslänk: Remiss 2020-09-28
Skatte- och tullavdelningen,
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar

Fi2020/03881

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
20
okt
20 okt

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2020 och tredje kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender