Svar: 2018-11-16
Remisslänk: Remiss 2018-10-01
Svar skickas till janet.temple@far.se.
Eventuella frågor besvaras av Lennart Iredahl, lennart.iredahl@far.se

Uppdaterad rekommendation om revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten

(RevR 12)

Srf konsulternas förbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på uppdateringar i FARs rekommendation RevR 12.

Srf konsulternas förbund har inga synpunkter på de förslagna ändringarna.

Remissinstanser

Mikael Carlson

Branschansvarig Redovisning
E-post: mikael.carlson@srfkonsult.se

Claes Eriksson

Redovisningsexpert
Tel: 010-483 80 51
E-post: claes.eriksson@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
20
jun
20 jun

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för maj 2019 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender