Svar: 2018-11-16
Remisslänk: Remiss 2018-10-01
Svar skickas till janet.temple@far.se.
Eventuella frågor besvaras av Lennart Iredahl, lennart.iredahl@far.se

Uppdaterad rekommendation om revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten

(RevR 12)

Remissinstanser

Tillbaka till övriga remisser
 
20
nov
20 nov

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2018 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender