Svar: 2022-01-13
Remisslänk: Remiss 2021-12-21
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Fi2021/04052

Remissinstanser

Remissvar:

Srf konsulterna tillstyrker förslaget.

 

Tillbaka till övriga remisser
 
20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverket om pappersblankett används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender