Svar: 2022-01-13
Remisslänk: Remiss 2021-12-21
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Fi2021/04052

Remissinstanser

Remissvar:

Srf konsulterna tillstyrker förslaget.

 

Tillbaka till övriga remisser
 
20
jan
20 jan

Periodisk sammanställning via blankett

Företag som använder blankett för periodisk sammanställning försäljning av varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha rapporterat till Skatteverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender