Svar: 2022-01-13
Remisslänk: Remiss 2021-12-21
Skatte- och tullavdelningen, Enheten för
skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor

Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Fi2021/04052

Remissinstanser

Remissvar:

Srf konsulterna tillstyrker förslaget.

 

Tillbaka till övriga remisser
 
30
sep
30 sep

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2021-02-28 ska ha kommit in till Bolagsverket. 

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender