Svar: 2019-02-15
Remisslänk: Remiss 2019-01-15
Finansdepartementet
Skatte- och tullavdelningen,
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Vissa inkomstskatteändringar

Fi2019/00097/S1

Remissvar

Srf konsulterna har inga synpunkter på förslaget.

Mats Brockert

Skatteexpert
Tel: 010-483 80 53
E-post: mats.brockert@srfkonsult.se
Tillbaka till övriga remisser
 
01
apr
01 apr

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2018-08-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender