Svar: 2020-03-31
Remisslänk: Remiss 2020-03-30
Socialdepartementet
Socialförsäkringsenheten
103 33 Stockholm

Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

S2020/02592/SF

Remissvar

Sammanfattning

Först vill Srf konsulterna framföra ett tack för snabb hantering av detta förslag i svåra tider. Det är uppskattat att befintliga system används för att snabbast möjligt omsätta förslaget i praktiken. När det gäller promemorian tillstyrker Srf konsulterna i helhet det presenterade förslaget med följande tillägg.

Gällande Förordning om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Karensavdrag och sjukpenning

Srf konsulterna anser att hanteringen av karensavdrag som en helhetsersättning i form av sjukpenning för en hel dag oavsett om den försäkrade får karensavdrag från en eller flera arbetsgivare underlättar. Srf konsulterna ställer sig däremot frågande till grunden varför ersättningsbeloppet har satts till 700 kronor för anställda när egenföretagare får ersättning enligt högst sjukpenning, 804 kr.

Ersättning för kostnader för sjuklön

Srf konsulterna vill ytterligare förstärka behovet av att Försäkringskassan skyndsamt ska besluta om ersättning för kostnader för sjuklön. För många företag är likviditeten avgörande för vilka åtgärder som kan genomföras. Srf konsulterna anser även att, utifrån ”3. Bestämmelserna om ersättning för kostnader för sjuklön i 8 och 9 §§ ska dock tillämpas för tid från och med den 1 april 2020.”, kostnadsperioden bör förtydligas. Srf konsulterna förordar att är det kontantprincipen som gäller, dvs att det är för all sjuklön som hanteras under april och maj månad som ersättning för kostnader för sjuklön kan sökas.

Tillbaka till övriga remisser
 
25
sep
25 sep

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender