Srf Fokus - Coronakrisens effekter och hur vi agerar framåt

Srf konsulterna hälsar dig välkommen till vår populära webinarserie Srf Fokus, denna gång med ett förlängt program för att samla och uppdatera branschen kring coronakrisens effekter och hur vi tillsammans agerar framåt.

Under en halvdag får du möta Srf konsulternas branschansvariga och experter inom redovisning och lön som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi får även lyssna till Bisnode och hur de ser att företagen har påverkats av coronapandemin, lärdomar från tidigare kriser, jämförelse med övriga Norden samt tips och erfarenheter att ta med sig. Med möjlighet att ställa frågor under dagen.


Tid: Torsdag 24 september kl. 09.00-12:00
Plats: Online. Några dagar innan Srf Fokus mejlar vi dig en möteslänk samt information om hur du ansluter till webinaret.
Aktualitetstimmar: Srf Auktoriserad Redovisningskonsult 2 timmar Övrigt. Srf Auktoriserad Lönekonsult 2 timmar Lön.
Pris: Kostnadsfritt
Kontakt vid frågor:
Sista anmälningsdag: 22 september


Program

Moderator för dagen är Mikael Carlson, Rådgivningsexpert Srf konsulterna

09.00-09.15 – Inledning – Utmaningarna under pandemin.
Roland Sigbladh, Förbundsdirektör Srf konsulterna

09.15-09.45 – Bisnode – Så har företagen påverkats av coronapandemin, lärdomar från tidigare kriser, jämförelse med övriga Norden samt erfarenheter och några tips framåt.
Henrik Hargéus, produktchef risk och kredit och Tomas Nylander, senior analytiker Bisnode

09.45-09.55 – Frågestund

09.55-10.10 – Paus

10.10-10.40 – Branschfokus Lön – Coronapandemins effekter på lönebranschen.
Zennie Sjölund, Branschansvarig Lön Srf konsulterna

Vad hände? Vårens utmaningar visar tydligt hur viktig lönekompetensen är när även de mest stabila företagen sätts under press. Många av de åtgärder som har införts för att minska de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin har direkt koppling till löneprocessen. Rutiner sätts på prov när teori ska omvandlas till praktisk hantering. Under seminariet sammanfattas vårens åtgärder, vad som är på gång och hur vi tillsammans kan möta framtida utmaningar.

10.40-10.50 – Frågestund

10.50-11.05 – Paus

11.05-11.35 – Branschfokus Redovisning – Coronapandemins effekter på redovisningsbranschen.
Lali Börjesson, Branschansvarig Redovisning Srf konsulterna

Coronapandemin har utmanat både företag och konsulter, och på kort tid har arbetsinnehållet för många redovisningskonsulter förändrats genom ökad rådgivning för att hjälpa sina kunder att klara sig genom krisen. Detta har tydliggjort yrkesrollen, både hos kunderna och byråerna själva, med tonvikt kring hur den framtida kundnyttan skapas på bästa sätt. Under seminariet diskuterar vi viktiga arbetsområden som fått fokus under krisen och påverkan på den framtida redovisningskonsultrollen.

11.35-11.45 – Frågestund

11.45-12.00 – Avslutning och summering av dagen

 
25
sep
25 sep

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för augusti 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender