Srf Reko Byråstöd – lansering av ny version

Srf konsulterna har tagit fram ett komplett dokumentsystem för att stödja den praktiska tillämpningen av Reko under namnet Srf Reko Byråstöd. Systemet består av ett antal rutinbeskrivningar, mallar och checklistor som kan fungera som stöd i både din redovisningsverksamhet och för olika arbetsmoment i enskilda uppdrag

Srf Reko Byråstöd Total – ett komplett dokumentsystem

Byråstödet version total innehåller alla olika typer av dokument som kan krävas i det löpande arbetet enligt Reko. Det innebär även att inget företag kommer att använda alla blanketterna, utan att detta är ett totalt arkiv att välja ur för de behov som finns i varje enskilt fall. Innehållet framgår av den blankettförteckning som visas när systemet laddas ned, och du väljer sedan de blanketter som du behöver för den aktuella situationen.

Srf Reko Byråstöd Mini – ett urval av blanketter för den mindre byrån

Byråstödet version mini innehåller ett antal rutiner, mallar och checklistor som normalt krävs enligt Reko för mindre byråer. Det är en miniminivå som sedan kan kompletteras med valfria blanketter från det större biblioteket i version Total.

Du hittar våra dokumentmallar på Medlemssidorna under Mina sidor (inloggning krävs)

 
26
Sep
26 Sep

Omsättning över 40 miljoner kr

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kr ska – momsen för augusti 2017 vara bokförd på Skatteverkets konto – moms- och arbetsgivardeklarationer för augusti 2017 ha kommit in till Skatteverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera