Sök ny kurs

Engelska för lönekonsulter 1

Arbetar du med löner och behöver kommunicera på engelska i din yrkesroll? Har du behov av att lära dig engelska fraser och begrepp inom löneområdet? Då är du varmt välkommen till Srf konsulternas skräddarsydda endagsutbildning i engelska med inriktning lön. 

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Lönekonsult, Auktoriserad Redovisningskonsult, Byråledare, Ekonomiansvarig, Löneadministratör, Lönechef, Lönekonsult
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
 

Engelska för lönekonsulter 1

Det uppstår ett ökat krav på att lönekonsulter måste kunna behärska det engelska språket i sin yrkesroll i och med att globaliseringen ökar. Samtidigt känner många en osäkerhet i att använda engelska på jobbet och saknar grundläggande kunskaper i den särskilda terminologi som används inom löneområdet.

Under den här intensiva och utvecklande utbildningsdagen lär du dig de grundläggande engelska lönebegreppen och utvecklar samtidigt din muntliga och skriftliga affärskommunikation.

Utbildningen leds av en av våra mest kompetenta lärare med lång erfarenhet av att utbilda HR & löneorganisationer i engelska med fokus på lönefrågor. Vår lärare har givetvis engelska som modersmål. 

Kursinnehåll

En stor del av utbildningsdagen kommer att fokusera på att utveckla kursdeltagarnas ordförråd i sin yrkesroll inom lön med hjälp av muntliga aktiviteter i form av grupparbeten och diskussioner:

 • Presentation av sig själv
 • Rollbeskrivning
 • Kort företagspresentation
 • Beskrivning av ett aktuellt ärende
 • Gruppdiskussioner

Att kommunicera via e-mail på engelska inom lön kräver inte bara språkliga kunskaper utan även kunskap kring den rådande internationella tonen. Under dagen kommer du att få kunskaper om hur du:

 • Skriver professionella och artiga e-mail på engelska
 • Undviker de vanligaste interkulturella misstagen
 • Vanliga former för att avsluta och påbörja mail på engelska
 • Hur man gör en begäran, ber om information, hanterar problem etc

Under kursen kommer du även att få träning i att tala kring lönefrågor i telefon på en mer professionell nivå:

 • Hur skiljer sig ett yrkesmässigt telefonsamtal från ett telefonsamtal med en vän?
 • Hur gör jag för att låta mer professionell i telefon?
 • Vanliga former för att påbörja och avsluta ett samtal
 • Viktiga standardfraser
 • Rollspel

Alla muntliga aktiviteter kommer att relateras till deltagarnas verkliga arbetssituationer så långt som möjligt. Deltagarna kommer även uppmanas att tala engelska med varandra på lunchen och kaffepauser.

Välkommen till denna roliga och utvecklande dag för dig som arbetar med internationella kontakter i din yrkesroll inom lön! 

Kursmål

Målet är att höja din kompetensnivå i affärsengelska med fokus på lön. Efter kursen ska du kunna använda engelska inom löneområdet med utökat ordförråd och förbättrat självförtroende.  

Lämpliga förkunskaper

Grundläggande engelska språkkunskaper. 

Ingår

Dokumentation, bla vår egen Parlön (Svensk standard för engelska lönebegrepp)
Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe.