Sök ny kurs

Fastighets- och byggmoms

Ta del av senaste nytt och lär dig den praktiska hanteringen av fastighetsmoms och byggmoms. Vi går också igenom förutsättningarna för den frivilliga skattskyldigheten och förutsättningar för omvänd beskattning. Med rätt kunskaper får du ut det bästa av din investering.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningsekonom, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
 

Fastighets- och byggmoms

Nya rättsfall och ställningstaganden kan få stor påverkan på momshanteringen i fastighets- och byggföretag. Även det nya fastighetsbegreppet på momsområdet innebär förändringar på flera områden

Kursinnehåll

 • Frivillig skattskyldighet – Fällor och fel
 • Nya fastighetsbegreppet
 • Aktuella rättsfall samt ställningstaganden
 • Hantering av förskott
 • Periodiseringar
 • Jämkningsreglerna
 • Begreppet investeringsvara
 • Uppförande av fastighet
 • Försäljning av fastighet
 • Uttagsbeskattning

Inom fastighetsmomsen finns många komplicerade områden som en redovisningskonsult måste behärska för att kunna ge goda råd och fatta bra beslut. Med rätt kunskaper kan du hjälpa många att få ut det bästa av sin investering.

Fastighetsmoms och byggmoms

Fastighetsmoms kan vara problematiskt. Komplicerade regler innebär att det är lätt att göra fel, fel som kan kosta mycket pengar. Efter denna kursdag i Fastighets- och byggmoms har du bättre kunskap om hur reglerna fungerar.

Nyheter

Vi koncentrerar oss på den praktiska hanteringen av moms inom bygg- och fastighetsbranschen. Här har flera viktiga nyheter tillkommit som är av stor betydelse för dig att känna till och tillämpa på rätt sätt.

Frivillig skattskyldighet

Vi går igenom förutsättningarna för frivillig skattskyldighet och besvarar bland annat frågor som:

 • Vad krävs för att du ska bli registrerad?
 • Vad händer om du felaktigt fakturerar en hyra med moms?
 • Hur undviker du fel och fällor?
 • Hur hanterar du förskott och periodiseringar?

Byggmoms

Vi går igenom förutsättningarna för när regler om omvänd beskattning ska tillämpas och besvarar bl a frågor som:

 • Vad är ett momsmässigt byggföretag?
 • Vilka kriterier gäller för att du ska kunna fakturera utan moms?
 • Hur beräknas uttagsbeskattning vid byggnation i egen regi?
 • Allmänt om fakturans innehåll samt redovisning i skattedeklarationen

Kursmål

Kursen ger dig ökad kunskap om beskattning av kommersiella fastigheter på momsområdet.

Lämpliga förkunskaper

Du har goda kunskaper inom skatteområdet och arbetar med kvalificerad skatterådgivning i mindre och medelstora företag.

Ingår

Digital kursdokumentation, lunch och kaffe för deltagare i kurslokal.