Sök ny kurs

Fastighetsbeskattning

Hur äger man kommersiella fastigheter på det mest skatteeffektiva sättet? Det finns 3,1 miljoner fastigheter i Sverige och skatteeffekterna är mycket stora. På den här kursen får du god kunskap om beskattning av kommersiella fastigheter och praktiska råd om ägandet.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kunskapsnivå: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig, Redovisningsassistent, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
STOCKHOLM 15 dec 2020  (Sista anmälningsdag 16 nov 2020)
Ordinarie pris: 5 800 kr exkl. moms
Medlemspris: 4 900 kr exkl. moms
Kursledare: Bo Svensson
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:30. Sluttid kl 17:00.

Kurslokal:
Srf utbildningslokal
Drottninggatan 89
Stockholm

Praktisk info:

Fika från 9.00

Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Fastighetsbeskattning

Fastighetsbeskattning är ett högaktuellt ämne då fastigheter är ett vanligt investeringsobjekt. I Sverige finns det 3,1 miljoner fastigheter. Skatteffekterna är stora, beroende på hur du väljer att äga och förvalta din fastighet.

Kursinnehåll

Löpande beskattning
 • Gränsdragning mellan privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter
 • Information kring reglerna om byggnadsrörelse och handel med fastigheter
 • Intäkter och kostnader
 • Avdrag för reparationer (HFD 2012 ref 15 + HFD 2014 ref 51)
 • Värdeminskning av byggnad på tomträtt (HFD 2017 ref 70)
 • Reparationsavdrag vid byte av treglasfönster till tvåglasfönster (HFD 2019 ref 20)
Kapitalvinstbeskattning av näringsfastigheter
 • Systematisk paketering av fastigheter (HFD 2012 not 34)
 • Skattefri avyttring av handelsbolagsandelar i bolagssektorn
 • Ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn fr o m 1/1 2019 (prop 2017/18:245)
 • Primäravdrag återinförs
 • Bolagsskatten sänks från 22% till 20,6% i två steg
Val av företagsform
 • För och nackdelar med direktägande, ägande via HB eller AB

Passar bra att kombinera med kursen Fastighets- och byggmoms 23/10

Gränsdragningsproblem

Fastigheterna indelas i näringsfastigheter och privatbostadsfastigheter. Dessa grundläggande begrepp är viktiga för både förvaltning, drift och avyttring. Andra gränsdragningsproblem uppkommer i samband med byggnadsrörelse och handel med fastigheter.

Förvaltning

Hur behandlas löpande intäkter och kostnader i den dagliga förvaltningen? Vad är avdragsgillt och vad är ej avdragsgillt, och hur beskattas fastigheterna löpande? I kursen Fastighetsbeskattning behandlas de viktiga frågorna om hur man bäst hanterar reparationer och ny-, till- eller ombyggnader.

Lämpliga strukturer för ägande av fastigheter

Det finns olika ägarstrukturer för hur man kan äga en fastighet. Att välja rätt här, lägger grunden för den framtida lönsamheten. Detta val kräver både kunskap och insikt. Under kursen får du en grundlig genomgång av hur det går till att ”paketera fastigheter” i olika ägarkoncept för att uppnå skattefri kapitalvinst.

Avyttring av fastigheter

För och nackdelar med paketering av fastigheter. Varför är avyttring till bostadsrättföreningar så lönsamt? Frågorna kring beskattning är många och vi går igenom de olika skattereglerna vid avyttring.

Kursmål

Du får ökad kunskap om beskattning av kommersiella fastigheter på inkomstskattområdet. Du får även praktiska råd om hur du på det mest skatteeffektiva sätt kan äga kommersiella fastigheter.

Lämpliga förkunskaper

Du har goda kunskaper inom skatteområdet och arbetar med kvalificerad skatterådgivning i mindre och medelstora företag.

Ingår

Kursdokumentation, lunch och kaffe

 
Välj kurstillfälle
25
maj
25 maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender