Sök ny kurs

Fastighetsbeskattning

Hur äger man kommersiella fastigheter på det mest skatteeffektiva sättet? Det finns 3,1 miljoner fastigheter i Sverige och skatteeffekterna är mycket stora. På den här kursen får du god kunskap om beskattning av kommersiella fastigheter och praktiska råd om ägandet.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig, Redovisningsassistent, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
 

Fastighetsbeskattning

Fastighetsbeskattning är ett högaktuellt ämne då fastigheter är ett vanligt investeringsobjekt. I Sverige finns det 3,1 miljoner fastigheter. Skatteeffekterna är stora, beroende på hur du väljer att äga och förvalta din fastighet.

Kursinnehåll

Löpande beskattning
 • Gränsdragning mellan privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter
 • Information kring reglerna om byggnadsrörelse och handel med fastigheter
 • Information om tomtrörelse
 • Intäkter och kostnader
 • Avdrag för reparationer (HFD 2012 ref 15 + HFD 2014 ref 51)
 • Värdeminskning av byggnad på tomträtt (HFD 2017 ref 70)
 • Utrangeringsavdrag vägrat när inte hela byggnaden rivits (HFD 2021 ref. 14)
 • Reparationsavdrag vid byte av treglasfönster till tvåglasfönster (HFD 2019 ref 20)
 • Sou 2020:50, enklare regler för enskilda näringsidkare, vad händer?
Kapitalvinstbeskattning av näringsfastigheter
 • Systematisk paketering av fastigheter (HFD 2012 not 34)
 • Skattefri avyttring av handelsbolagsandelar i bolagssektorn
Val av företagsform
 • För och nackdelar med direktägande, ägande via HB eller AB

Gränsdragningsproblem

Fastigheterna indelas i näringsfastigheter och privatbostadsfastigheter. Dessa grundläggande begrepp är viktiga för både förvaltning, drift och avyttring. Andra gränsdragningsproblem uppkommer i samband med byggnadsrörelse och handel med fastigheter.

Förvaltning

Hur behandlas löpande intäkter och kostnader i den dagliga förvaltningen? Vad är avdragsgillt och vad är ej avdragsgillt, och hur beskattas fastigheterna löpande? I kursen Fastighetsbeskattning behandlas de viktiga frågorna om hur man bäst hanterar reparationer och ny-, till- eller ombyggnader.

Lämpliga strukturer för ägande av fastigheter

Det finns olika ägarstrukturer för hur man kan äga en fastighet. Att välja rätt här, lägger grunden för den framtida lönsamheten. Detta val kräver både kunskap och insikt. Under kursen får du en grundlig genomgång av hur det går till att ”paketera fastigheter” i olika ägarkoncept för att uppnå skattefri kapitalvinst.

Avyttring av fastigheter

För och nackdelar med paketering av fastigheter. Varför är avyttring till bostadsrättföreningar så lönsamt? Frågorna kring beskattning är många och vi går igenom de olika skattereglerna vid avyttring.

Kursmål

Du får ökad kunskap om beskattning av kommersiella fastigheter på inkomstskattområdet. Du får även praktiska råd om hur du på det mest skatteeffektiva sätt kan äga kommersiella fastigheter.

Lämpliga förkunskaper

Du har goda kunskaper inom skatteområdet och arbetar med kvalificerad skatterådgivning i mindre och medelstora företag.

Ingår

Digital kursdokumentation, lunch och kaffe för deltagare i kurslokal

Recension från kursdeltagare

Mycket bra på att förklara komplicerade saker så en hänger med.

Kursdeltagare

Har alltid tyckt att Bo är en mycket pedagogisk föreläsare.

Kursdeltagare