Sök ny kurs

Fastighetsbeskattning

Hur äger man kommersiella fastigheter på det mest skatteeffektiva sättet? Det finns 3,1 miljoner fastigheter i Sverige och skatteeffekterna är mycket stora. På den här kursen får du god kunskap om beskattning av kommersiella fastigheter och praktiska råd om ägandet.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
På grund av rådande situation genomför vi våra kurser endast digitalt fram till och med mars 2021.
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig, Redovisningsassistent, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
 

Fastighetsbeskattning

På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.

Fastighetsbeskattning är ett högaktuellt ämne då fastigheter är ett vanligt investeringsobjekt. I Sverige finns det 3,1 miljoner fastigheter. Skatteffekterna är stora, beroende på hur du väljer att äga och förvalta din fastighet.

Kursinnehåll

Löpande beskattning
 • Gränsdragning mellan privatbostadsfastigheter och näringsfastigheter
 • Information kring reglerna om byggnadsrörelse och handel med fastigheter
 • Intäkter och kostnader
 • Avdrag för reparationer (HFD 2012 ref 15 + HFD 2014 ref 51)
 • Värdeminskning av byggnad på tomträtt (HFD 2017 ref 70)
 • Reparationsavdrag vid byte av treglasfönster till tvåglasfönster (HFD 2019 ref 20)
Kapitalvinstbeskattning av näringsfastigheter
 • Systematisk paketering av fastigheter (HFD 2012 not 34)
 • Skattefri avyttring av handelsbolagsandelar i bolagssektorn
 • Ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn fr o m 1/1 2019 (prop 2017/18:245)
 • Primäravdrag återinförs
 • Bolagsskatten sänks från 22% till 20,6% i två steg
Val av företagsform
 • För och nackdelar med direktägande, ägande via HB eller AB

Gränsdragningsproblem

Fastigheterna indelas i näringsfastigheter och privatbostadsfastigheter. Dessa grundläggande begrepp är viktiga för både förvaltning, drift och avyttring. Andra gränsdragningsproblem uppkommer i samband med byggnadsrörelse och handel med fastigheter.

Förvaltning

Hur behandlas löpande intäkter och kostnader i den dagliga förvaltningen? Vad är avdragsgillt och vad är ej avdragsgillt, och hur beskattas fastigheterna löpande? I kursen Fastighetsbeskattning behandlas de viktiga frågorna om hur man bäst hanterar reparationer och ny-, till- eller ombyggnader.

Lämpliga strukturer för ägande av fastigheter

Det finns olika ägarstrukturer för hur man kan äga en fastighet. Att välja rätt här, lägger grunden för den framtida lönsamheten. Detta val kräver både kunskap och insikt. Under kursen får du en grundlig genomgång av hur det går till att ”paketera fastigheter” i olika ägarkoncept för att uppnå skattefri kapitalvinst.

Avyttring av fastigheter

För och nackdelar med paketering av fastigheter. Varför är avyttring till bostadsrättföreningar så lönsamt? Frågorna kring beskattning är många och vi går igenom de olika skattereglerna vid avyttring.

Kursmål

Du får ökad kunskap om beskattning av kommersiella fastigheter på inkomstskattområdet. Du får även praktiska råd om hur du på det mest skatteeffektiva sätt kan äga kommersiella fastigheter.

Lämpliga förkunskaper

Du har goda kunskaper inom skatteområdet och arbetar med kvalificerad skatterådgivning i mindre och medelstora företag.

Ingår

Kursdokumentation, lunch och kaffe

 
25
jan
25 jan

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för december 2020 eller sista kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender