Sök ny kurs

Företagsskatt – avancerad

Öka din kompetens inom strategisk skatterådgivning. Kursen ger dig senaste nytt och en genomgång av de senaste årens utveckling inom företagsskatteområdet. Lär dig om förmåner i fåmansföretag, nya rättsfall på 3:12-området samt beskattning av handelsbolag och enskild firma.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Påbyggnad
STOCKHOLM 26 okt 2022 - 28 okt 2022  (Sista anmälningsdag 26 sep 2022)
Ordinarie pris: 16 200 kr exkl. moms
Medlemspris: 13 800 kr exkl. moms
Kursledare: Bo Svensson
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid sista dagen kl 16:30.

Kurslokal:
Srf Utbildningslokal
Drottninggatan 89
Stockholm

Praktisk info:

Kurstider alla dagar 9.00 - 16.30

Under kursen refererar kursledaren till skattelagstiftningen. Det kan vara bra att ha med valfri skrift om skattelagstiftningen.


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.
DISTANS 26 okt 2022 - 28 okt 2022  (Sista anmälningsdag 26 sep 2022)
Ordinarie pris: 16 200 kr exkl. moms
Medlemspris: 13 800 kr exkl. moms
Kursledare: Bo Svensson
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid sista dagen kl 16:30.

Kurslokal:
Distans

Praktisk info:

Kurstider alla dagar 9.00 - 16.30

Under kursen refererar kursledaren till skattelagstiftningen. Det kan vara bra att ha med valfri skrift om skattelagstiftningen.

Kursdokumentation - Hämtas på kursen via Mina sidor. Välj aktuell kurs under Mina bokade kurser.
Du behöver – Dator/surfplatta med ljud och med fördel en mikrofon och kamera. (Dator rekommenderas för bästa behållning av kursen).
Närvaro för-/efternamn - Logga in på kursen med för- och efternamn, denna registrering genererar deltagande och aktualitetstimmar/kursintyg
Påslagen kamera - Trevligare för både övriga deltagare och kursledaren.
Ansluta till Zoom - Gör du enklast via webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari fungerar bra, vi rekommenderar Chrome. Program behöver ej laddas ner.
Alternativ Zoom-app - För en bättre användarupplevelse kan zoom-appen vara en fördel."https://zoom.us/download"
Ljudtest  - Kontrollera ljudet på din enhet genom att tex spela upp ett Youtube klipp.
Väntrum - När du ansluter till kursen hamnar du i ett väntrum och blir insläppt i kursen då den startar.
Titta tillsammans med andra bokade deltagare - Fungerar absolut, men inloggning på kursen krävs av varje enskild deltagare för att deltagandet ska registreras och generera aktualitetstimmar/kursintyg.
Support - Problem med att ansluta till kursen, kontakta Tom Brask 070-531 88 99.
Anslutningslänk - Skickas ett par dagar innan kursstart.


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Företagsskatt – avancerad

Välj om du vill läsa hela 3 dagars kursen, Företagsbeskattning – avancerad, eller om du enbart vill läsa en eller två dagar. Se respektive kursdag här:
Företagsskatt aktiebolag
, Företagsskatt fåmansföretag, Företagsskatt EF/HB

Öka din kompetens inom strategisk skatterådgivning

Kursen ger dig senaste nytt och en genomgång av de senaste årens utveckling inom företagsskatteområdet. Lär dig om förmåner i fåmansföretag, 3:12-reglerna samt beskattning av handelsbolag och enskild firma.

Företagsbeskattning avancerad lämpar sig för den som har bra till mycket bra kunskaper i skatterätt och arbetar praktiskt mot fysiska personer och företag med den här typen av skattefrågor.

Kursinnehåll

Dag 1. Företagsskatt aktiebolag

 • Skattenyheter i budgetpropositionen 2021/22
 • Underprisreglerna i 23 kap IL
 • Koncernbidrag, tillskott och förbjudna lån
 • Nyare rättsfall sambandet redovisning och skatt

Dag 2. Företagsskatt fåmansföretag

 • Förmånsbeskattning av båtar m m – vad gäller?
 • Kvalificerade aktier i fastighetsbolag – HFD 2013 ref 11 I+II
 • Nya rättsfall och förhandsbesked gås igenom
 • Prop 2018/19:54 nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag
 • Differentierad utdelning HFD 2020 ref 1
 • Gåva 2000 kr per anställd under 2021

Dag 3. Företagsskatt enskild firma och handelsbolag

 • Nya rättsfall enskild näringsverksamhet
 • RÅ 2010 ref 111 gränsdragning hobby/näringsverksamhet
 • RÅ 2010 not 107 gränsdragning kapital/näringsverksamhet
 • Avdrag får inte vägras när tillgång ägs av annan
 • Sou 2020:50 enklare regler för enskilda näringsidkare – vad händer?
 • Beskattning av handelsbolag
 • Obehörig resultatfördelning
 • Nya rättsfall
 • Avyttring av inkråm eller andel

Dag 1 Beskattning av aktiebolag

Denna kursdag behandlar koncernbidrag, utdelningsbeskattning, förbjudna lån m m. Vi berör nya rättsfall om koncernbidrag i 35 kap IL. Vi berör översiktligt nya regler om koncernavdrag i 35 a kap IL. Underprisöverlåtelse eller inkomst av tjänst (HFD 2011 ref 19 och HFD 2012 ref 74)

Sambandet redovisning och beskattning
Vi går igenom aktuella rättsfall och förhandsbesked beträffande sambandet mellan redovisning och beskattning. Utrangeringsavdrag på byggnader, rättsfall reparation/ombyggnad m m.

Aktuella rättsfall m m
Nya rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen och skatterättsnämnden gås igenom. Avskrivning byggnad på tomträttsmark (HFD 2017 ref 70) m fl rättsfall

Dag 2 Beskattning av fåmansföretag

Förmåner från fåmansföretag
Skatteutfall vid olika typer av inkomster från fåmansföretag – räkneexempel. Exempel på lågbeskattade förmåner. Rättsfall från kammarrätter beträffande olika typer av förmåner följs också upp.

3:12-reglerna

 • Nya rättsfall och förhandsbesked gås igenom

Dag 3 Beskattning av enskild firma och handelsbolag

Enskild firma
Vi berör översiktligt gränsdragning mellan inkomst av kapital och näringsverksamhet vid fastighetsöverlåtelser (byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse). Vi följer upp nya rättsfall för enskilda näringsidkare. Gränsdragningen mellan hobby och inkomst av näringsverksamhet vid uppfödning av hästar (RÅ 2010 ref 111), beskattning av terminer och handel med värdepapper (RÅ 2010 not 107 samt HFD 2012 not 57). Redovisningskonsulters utbildningskostnader (HFD 2012 ref 38)

Handelsbolag
Obehörig resultatfördelning – rättspraxis gås igenom, HFD 2018 ref 36 och HFD 2020 not 45. Avyttring av inkråm eller andelar i handelsbolag – för och nackdelar. Aktiebolag kan sälja andelar i handelsbolag skattefritt – möjligheter och fällor.

Kursmål

Du höjer din kompetens inom strategisk skatterådgivning.

Lämpliga förkunskaper

Du har redan goda kunskaper i beskattning och arbetar redan på något sätt med skatterådgivning.

Ingår

Kursdokumentation, lunch och kaffe för deltagare i kurslokal.

 
Välj kurstillfälle
20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverket om pappersblankett används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender