Sök ny kurs

Företagsskatt – avancerad

Öka din kompetens inom strategisk skatterådgivning. Kursen ger dig senaste nytt och en genomgång av de senaste årens utveckling inom företagsskatteområdet. Lär dig om förmåner i fåmansföretag, nya rättsfall på 3:12-området samt beskattning av handelsbolag och enskild firma.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Påbyggnad
STOCKHOLM 27 okt 2020 - 29 okt 2020  (Sista anmälningsdag passerad)
Ordinarie pris: 15 600 kr exkl. moms
Medlemspris: 13 400 kr exkl. moms
Kursledare: Bo Svensson
Kursen är fullbokad
Praktisk info Anmälan väntelistaVäntelista Kursen är fullbokad

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid sista dagen kl 16:30.

Kurslokal:
Srf Utbildningslokal
Drottninggatan 89
Stockholm

Praktisk info:

Kurstider alla dagar 9.00 - 16.30

Under kursen refererar kursledaren till skattelagstiftningen. Det kan vara bra att ha med valfri skrift om skattelagstiftningen.

Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.
LIVESÄNT KLASSRUM 27 okt 2020 - 29 okt 2020  (Sista anmälningsdag passerad)
Ordinarie pris: 15 600 kr exkl. moms
Medlemspris: 13 400 kr exkl. moms
Kursledare: Bo Svensson
Praktisk info

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid sista dagen kl 16:30.

Kurslokal:
Livesänt klassrum

Praktisk info:

Kurstider alla dagar 9.00 - 16.30

Under kursen refererar kursledaren till skattelagstiftningen. Det kan vara bra att ha med valfri skrift om skattelagstiftningen.

För dig som deltar digitalt:

För att delta på kursen behöver du en dator eller surfplatta med ljud och kamera. Vi rekommenderar dator för att du ska få ut det mesta av kursdagen.
Du ansluter till Zoom i en webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari fungerar bra. Vi rekommenderar Chrome.
Alternativt kan du ladda ner Zoom-appen. Det gör du här: https://zoom.us/download

Testa gärna ljudet på din enhet innan kursstart. Det kan du göra genom att spela upp valfrit youtubeklipp
När du loggar in i Zoom, använd ditt för- och efternamn för att vi ska kunna registrera att du har deltagit. Annars kan du inte hämta kursintyg och inga timmar registreras för kursen.
När du ansluter till kursen hamnar du först i ett väntrum. Alla deltagare blir insläppta i kursen då den startar.
Har du problem med att ansluta till kursen och behöver hjälp, kontakta Tom Brask 010-483 80 32.

Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Företagsskatt – avancerad

På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.

Öka din kompetens inom strategisk skatterådgivning. Kursen ger dig senaste nytt och en genomgång av de senaste årens utveckling inom företagsskatteområdet. Lär dig om förmåner i fåmansföretag, 3:12-reglerna samt beskattning av handelsbolag och enskild firma.
Företagsbeskattning avancerad lämpar sig för den som har bra till mycket bra kunskaper i skatterätt och arbetar praktiskt mot fysiska personer och företag med den här typen av skattefrågor.

Välj om du vill läsa hela 3 dagars kursen, Företagsbeskattning – avancerad, eller om du enbart vill läsa en eller två dagar.
Företagsskatt aktiebolag
, Företagsskatt fåmansföretag, Företagsskatt EF/HB

Kursinnehåll

Dag 1. Företagsskatt aktiebolag

 • Nya rättsfall och förhandsbesked om koncernbidrag
 • Reglerna om koncernavdrag berörs
 • Ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn fr o m 1/1 2019 (prop 2017/18:245)
 • Primäravdrag på hyreshus införs med 12 % de första sex åren utöver vanliga v-m-avdrag
 • Bolagsskatten sänks från 22% till 20,6 % i två steg
 • Skattenyheter kopplade till Coronapandemin

Dag 2. Företagsskatt fåmansföretag

 • Förmånsbeskattning av båtar m m – vad gäller?
 • Extra gåva på 1000 kr/anställd i kölvattnet av Coronapandemin
 • Kvalificerade aktier i fastighetsbolag – HFD 2013 ref 11 I+II
 • Nya rättsfall och förhandsbesked gås igenom
 • Prop 2018/19:54 nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Dag 3. Företagsskatt enskild firma och handelsbolag

 • Nya rättsfall enskild näringsverksamhet
 • RÅ 2010 ref 111 gränsdragning hobby/näringsverksamhet
 • RÅ 2010 not 107 gränsdragning kapital/näringsverksamhet
 • Ökad möjlighet för avsättning till periodiseringsfond för 2019 för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag
 • Beskattning av handelsbolag
 • Obehörig resultatfördelning
 • Nya rättsfall
 • Avyttring av inkråm eller andel

Dag 1 Beskattning av aktiebolag

Denna kursdag behandlar koncernbidrag, utdelningsbeskattning, förbjudna lån m m. Vi berör nya rättsfall om koncernbidrag i 35 kap IL. Vi berör översiktligt nya regler om koncernavdrag i 35 a kap IL. Underprisöverlåtelse eller inkomst av tjänst (HFD 2011 ref 19 och HFD 2012 ref 74)

Sambandet redovisning och beskattning
Vi går igenom aktuella rättsfall och förhandsbesked beträffande sambandet mellan redovisning och beskattning. Utrangeringsavdrag på byggnader, rättsfall reparation/ombyggnad m m.

Aktuella rättsfall m m
Nya rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen och skatterättsnämnden gås igenom. Avskrivning byggnad på tomträttsmark (HFD 2017 ref 70) m fl rättsfall

Dag 2 Beskattning av fåmansföretag

Förmåner från fåmansföretag
Skatteutfall vid olika typer av inkomster från fåmansföretag – räkneexempel. Exempel på lågbeskattade förmåner. Rättsfall från kammarrätter beträffande olika typer av förmåner följs också upp.

3:12-reglerna

 • Nya rättsfall och förhandsbesked gås igenom

Dag 3 Beskattning av enskild firma och handelsbolag

Enskild firma
Vi berör översiktligt gränsdragning mellan inkomst av kapital och näringsverksamhet vid fastighetsöverlåtelser (byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse). Vi följer upp nya rättsfall för enskilda näringsidkare. Gränsdragningen mellan hobby och inkomst av näringsverksamhet vid uppfödning av hästar (RÅ 2010 ref 111), beskattning av terminer och handel med värdepapper (RÅ 2010 not 107 samt HFD 2012 not 57). Redovisningskonsulters utbildningskostnader (HFD 2012 ref 38)

Handelsbolag
Obehörig resultatfördelning – rättspraxis gås igenom. Avyttring av inkråm eller andelar i handelsbolag – för och nackdelar. Aktiebolag kan sälja andelar i handelsbolag skattefritt – möjligheter och fällor.

Kursmål

Du höjer din kompetens inom strategisk skatterådgivning.

Lämpliga förkunskaper

Du har redan goda kunskaper i beskattning och arbetar redan på något sätt med skatterådgivning.

Ingår

Kursdokumentation, lunch, kaffe.

 
Välj kurstillfälle
26
okt
26 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2020 eller tredje kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender