Sök ny kurs

Företagsskatt – avancerad

Öka din kompetens inom strategisk skatterådgivning. Kursen ger dig senaste nytt och en genomgång av de senaste årens utveckling inom företagsskatteområdet. Lär dig om förmåner i fåmansföretag, nya rättsfall på 3:12-området samt beskattning av handelsbolag och enskild firma.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kunskapsnivå: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Påbyggnad
STOCKHOLM 27 okt 2020 - 29 okt 2020  (Sista anmälningsdag 25 sep 2020)
Ordinarie pris: 15 600 kr exkl. moms
Medlemspris: 13 400 kr exkl. moms
Kursledare: Bo Svensson
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid sista dagen kl 16:30.

Kurslokal:
Srf Utbildningslokal
Drottninggatan 89
Stockholm

Praktisk info:

Kurstider alla dagar 9.00 - 16.30

Under kursen refererar kursledaren till skattelagstiftningen. Det kan vara bra att ha med valfri skrift om skattelagstiftningen.

Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Företagsskatt – avancerad

Öka din kompetens inom strategisk skatterådgivning. Kursen ger dig senaste nytt och en genomgång av de senaste årens utveckling inom företagsskatteområdet. Lär dig om förmåner i fåmansföretag, 3:12-reglerna samt beskattning av handelsbolag och enskild firma.
Företagsbeskattning avancerad lämpar sig för den som har bra till mycket bra kunskaper i skatterätt och arbetar praktiskt mot fysiska personer och företag med den här typen av skattefrågor.

Välj om du vill läsa hela 3 dagars kursen, Företagsbeskattning – avancerad, eller om du enbart vill läsa en eller två dagar.

Kursinnehåll

Dag 1. Företagsskatt aktiebolag

 • Nya rättsfall och förhandsbesked om koncernbidrag
 • Reglerna om koncernavdrag berörs
 • Ränteavdragsbegränsningar i bolagssektorn fr o m 1/1 2019 (prop 2017/18:245)
 • Primäravdrag på hyreshus införs med 12 % de första sex åren utöver vanliga v-m-avdrag
 • Bolagsskatten sänks från 22% till 20,6 % i två steg

Dag 2. Företagsskatt fåmansföretag

 • Förmånsbeskattning av båtar m m – vad gäller?
 • Kvalificerade aktier i fastighetsbolag – HFD 2013 ref 11 I+II
 • Nya rättsfall och förhandsbesked gås igenom
 • Prop 2018/19:54 nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag

Dag 3. Företagsskatt enskild firma och handelsbolag

 • Nya rättsfall enskild näringsverksamhet
 • RÅ 2010 ref 111 gränsdragning hobby/näringsverksamhet
 • RÅ 2010 not 107 gränsdragning kapital/näringsverksamhet
 • Beskattning av handelsbolag
 • Obehörig resultatfördelning
 • Nya rättsfall
 • Avyttring av inkråm eller andel

Dag 1 Beskattning av aktiebolag

Denna kursdag behandlar koncernbidrag, utdelningsbeskattning, förbjudna lån m m. Vi berör nya rättsfall om koncernbidrag i 35 kap IL. Vi berör översiktligt nya regler om koncernavdrag i 35 a kap IL. Underprisöverlåtelse eller inkomst av tjänst (HFD 2011 ref 19 och HFD 2012 ref 74)

Sambandet redovisning och beskattning
Vi går igenom aktuella rättsfall och förhandsbesked beträffande sambandet mellan redovisning och beskattning. Utrangeringsavdrag på byggnader, rättsfall reparation/ombyggnad m m.

Aktuella rättsfall m m
Nya rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen och skatterättsnämnden gås igenom. Avskrivning byggnad på tomträttsmark (HFD 2017 ref 70) m fl rättsfall

Dag 2 Beskattning av fåmansföretag

Förmåner från fåmansföretag
Skatteutfall vid olika typer av inkomster från fåmansföretag – räkneexempel. Exempel på lågbeskattade förmåner. Rättsfall från kammarrätter beträffande olika typer av förmåner följs också upp.

3:12-reglerna

 • Nya rättsfall och förhandsbesked gås igenom

Dag 3 Beskattning av enskild firma och handelsbolag

Enskild firma
Vi berör översiktligt gränsdragning mellan inkomst av kapital och näringsverksamhet vid fastighetsöverlåtelser (byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse). Vi följer upp nya rättsfall för enskilda näringsidkare. Gränsdragningen mellan hobby och inkomst av näringsverksamhet vid uppfödning av hästar (RÅ 2010 ref 111), beskattning av terminer och handel med värdepapper (RÅ 2010 not 107 samt HFD 2012 not 57). Redovisningskonsulters utbildningskostnader (HFD 2012 ref 38)

Handelsbolag
Obehörig resultatfördelning – rättspraxis gås igenom. Avyttring av inkråm eller andelar i handelsbolag – för och nackdelar. Aktiebolag kan sälja andelar i handelsbolag skattefritt – möjligheter och fällor.

Kursmål

Du höjer din kompetens inom strategisk skatterådgivning.

Lämpliga förkunskaper

Du har redan goda kunskaper i beskattning och arbetar redan på något sätt med skatterådgivning.

Ingår

Kursdokumentation, lunch, kaffe.

 
Välj kurstillfälle
25
maj
25 maj

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2020 till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender