Sök ny kurs

Företagsskatt enskild firma och handelsbolag

Efterfrågan på kvalificerad rådgivning inom skatteområdet är stort och det är viktigt att ha uppdaterade kunskaper. I denna kurs fokuserar vi på beskattning för enskild firma och handelsbolag.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Påbyggnad
 

Företagsskatt enskild firma och handelsbolag

Kursen Företagsskatt enskild firma och handelsbolag ingår i 3-dagarskursen Företagsskatt – avancerad.

Tanken med kursen är att du ska höja din kompetens inom strategisk skatterådgivning. Vi berör bland annat översiktlig gränsdragning mellan inkomst av kapital och näringsverksamhet vid fastighetsöverlåtelser (byggnadsrörelse och handel med fastigheter). Kursen ger dig senaste nytt och en genomgång av de senaste årens utveckling inom företagsskatteområdet.

Lämpliga förkunskaper

Du har redan goda kunskaper i beskattning och arbetar redan på något sätt med skatterådgivning.

Kursmål

När du har gått kursen Företagsskatt enskild firma och handelsbolag har du höjt din kompetens inom strategisk skatterådgivning.

Beskattning enskild firma och handelsbolag

I kursen följer vi upp rättsfall för enskilda näringsidkare.. Vi tittar även på gränsdragningen mellan hobby och inkomst av näringsverksamhet, beskattning av terminer och handel med värdepapper bland mycket annat.

Vi går igenom rättspraxis för obehörig resultatfördelning i handelsbolag. Du får veta vilka för- och nackdelar som finns vid avyttring av inkråm eller andelar i handelsbolag. Dessutom går vi igenom möjligheter och fällor när aktiebolag säljer andelar i handelsbolag skattefritt.

Kursinnehåll

  • Nya rättsfall enskild näringsverksamhet
  • RÅ 2010 ref 111 gränsdragning hobby/näringsverksamhet
  • RÅ 2010 not 107 gränsdragning kapital/näringsverksamhet
  • Sou 2020:50 enklare regler för enskilda näringsidkare – vad händer?
  • Beskattning av handelsbolag
  • Obehörig resultatfördelning
  • Nya rättsfall
  • Avyttring av inkråm eller andel

Ingår i kursen Företagsskatt enskild firma och handelsbolag

Kursdokumentation, lunch och kaffe för deltagare i kurslokal.

Påbyggnadskurser

Om du även vill ha kunskaper om beskattning av aktiebolag och fåmansföretag bör du gå hela tredagarskursen Företagsskatt – avancerad. I kursen ingår delarna: Företagsskatt aktiebolag, Företagsskatt fåmansföretag, Företagsskatt EF/HB.