Sök ny kurs

Företagsvärdering

Lär dig hur en värdering går till och vad som påverkar värdet på företaget. Kursen bygger på en blandning av teori och praktik och ger dig goda kunskaper om vilka vanliga metoder som finns och hur du tillämpar dem.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Ekonomiansvarig, Redovisningsassistent
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
DISTANS 14 okt 2022  (Sista anmälningsdag 14 okt 2022)
Ordinarie pris: 6 700 kr exkl. moms
Medlemspris: 5 700 kr exkl. moms
Kursledare: Mikael Carlson
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 16:30.

Kurslokal:
Distans

Praktisk info:

Kurstid:     09.00 - 16.30      Lunch 12.00 - 13.00

Kursdokumentationen hämtar du via Mina sidor - under rubriken Mina bokade kurser under aktuell kurs.

Kursen sänds via Teams och inbjudan får du från Srf Utbildning, 2 dagar innan kurstillfället.


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, Srf medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Företagsvärdering

Lär dig hur en värdering går till och vad som påverkar värdet på företaget. Kursen bygger på en blandning av teori och praktik och ger dig goda kunskaper om vilka vanliga metoder som finns och hur du tillämpar dem.

Kursinnehåll

  • Information – Vilken information behöver vi för värderingen?
  • Företagsanalys – Hur används nyckeltal, kassaflöde och mjuka värden i arbetet?
  • Värderingsmetoder – Vi går igenom olika vanliga värderingsmetoderna och tillämpar på ett exempel. De modeller som används är: substansvärdering, multipelvärdering, vinster och kassaflöden, schablonmodeller, fasmetoden för kassaflödesvärdering
  • Problemområden – Övervärden, goodwill, likviditet och skulder samt kapitalbindning.
  • Överlåtelsemodeller – Kort om inkråm och aktier, tilläggs-köpeskilling, finansiering mm

Företagsvärdering är ett område som är både komplicerat och ofta avser stora ekonomiska värden. Det är därför viktigt att både köpare och säljare har en klar bild över hur en värdering går till och vad som påverkar värdet på företaget.

Kurs i praktisk företagsvärdering

Stöter du på frågor om företagsöverlåtelser och generationsskiften i din verksamhet? Behöver du kompletterande kunskaper för att kunna erbjuda kunderna bra lösningar? Kursen bygger på en blandning av teori och praktik med tillämpning på ett exempel. Inriktningen är främst på värdering av mindre företag och den problematik som finns runt dessa.

Kursmål

Du lär dig de grundläggande principerna och begreppen bakom vad som påverkar företagets värde, samt hur detta kan beräknas med de vanliga metoder som finns. Detta går vi sedan igenom och tillämpar på ett företagsexempel. Efter avslutad kurs får du beräkningsmallarna i Excel för att kunna fortsätta arbetet i din egna verksamhet.

Lämpliga förkunskaper

Du har goda kunskaper inom redovisning och ekonomiska begrepp samt kan tolka och förstå innehållet i en resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Inga förkunskaper om företagsvärdering behövs.

Ingår

Digital kursdokumentation ingår. 

 
Välj kurstillfälle
20
maj
20 maj

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Företag som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för april 2022 till Skatteverket om pappersblankett används.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender