Sök ny kurs

Företagsvärdering

Lär dig hur en värdering går till och vad som påverkar värdet på företaget. Kursen bygger på en blandning av teori och praktik och ger dig goda kunskaper om vilka vanliga metoder som finns och hur du tillämpar dem.

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kunskapsnivå: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Byråledare, Ekonomiansvarig, Redovisningsassistent
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
STOCKHOLM 19 okt 2020  (Sista anmälningsdag 18 sep 2020)
Ordinarie pris: 6 200 kr exkl. moms
Medlemspris: 5 400 kr exkl. moms
Kursledare: Mikael Carlson
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 16:30.

Kurslokal:
Srf kurslokal
Klarabergsgatan 33 111 21 Stockholm
Stockholm

Praktisk info:

Kursstart 0900 med kaffe och smörgås från 0830

Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Företagsvärdering

Lär dig hur en värdering går till och vad som påverkar värdet på företaget. Kursen bygger på en blandning av teori och praktik och ger dig goda kunskaper om vilka vanliga metoder som finns och hur du tillämpar dem.

Kursinnehåll

  • Information – Vilken information behöver vi för värderingen?
  • Företagsanalys – Hur används nyckeltal, kassaflöde och mjuka värden i arbetet?
  • Värderingsmetoder – Vi går igenom olika vanliga värderingsmetoderna och tillämpar på ett exempel. De modeller som används är: substansvärdering, multipelvärdering, vinster och kassaflöden, schablonmodeller, fasmetoden för kassaflödesvärdering
  • Problemområden – Övervärden, goodwill, likviditet och skulder samt kapitalbindning.
  • Överlåtelsemodeller – Kort om inkråm och aktier, tilläggs-köpeskilling, finansiering mm

Företagsvärdering är ett område som är både komplicerat och ofta avser stora ekonomiska värden. Det är därför viktigt att både köpare och säljare har en klar bild över hur en värdering går till och vad som påverkar värdet på företaget.

Kurs i praktisk företagsvärdering 

Stöter du på frågor om företagsöverlåtelser och generationsskiften i din verksamhet? Behöver du kompletterande kunskaper för att kunna erbjuda kunderna bra lösningar? Kursen bygger på en blandning av teori och praktik med tillämpning på ett exempel. Inriktningen är främst på värdering av mindre företag och den problematik som finns runt dessa.

Kursmål

Du lär dig de grundläggande principerna och begreppen bakom vad som påverkar företagets värde, samt hur detta kan beräknas med de vanliga metoder som finns. Detta går vi sedan igenom och tillämpar på ett företagsexempel. Efter avslutad kurs får du beräkningsmallarna i Excel för att kunna fortsätta arbetet i din egna verksamhet.

Lämpliga förkunskaper

Du har goda kunskaper inom redovisning och ekonomiska begrepp samt kan tolka och förstå innehållet i en resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys. Inga förkunskaper om företagsvärdering behövs.

Ingår

Kursdokumentation, lunch och kaffe.

 
Välj kurstillfälle
01
jun
01 jun

Årsredovisning

Årsredovisning samt eventuell revisionsberättelse för bokslut 2019-10-31 ska ha kommit in till Bolagsverket.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender