Sök ny kurs

Intäktsredovisning K2/K3

Kursen, Intäktsredovisning K2/K3, ger dig förståelse hur du kan välja att redovisa intäkter utifrån olika metoder och vid olika tidpunkter. 

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kurstyp: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningskonsult
Kunskapsnivå: Ämnesspecifik
STOCKHOLM 30 nov 2020  (Sista anmälningsdag 25 okt 2020)
Ordinarie pris: 5 600 kr exkl. moms
Medlemspris: 4 800 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 17:00.

Kurslokal:
Srf kurslokal
Drottninggatan 89
Stockholm

Praktisk info:

Kurstider: Kl 09.00-17.00   Kaffe och smörgås från kl 08.30

Kursdokumentation delas ut på plats.

Ta med dig Srf Redovisning 2020 om du har den, om inte kan du beställa den av - ange kursnamn och datum. 

Om specialkost önskas meddelas detta senast 5 dagar innan kursstart till
Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.
LIVESÄNT KLASSRUM 30 nov 2020  (Sista anmälningsdag 13 nov 2020)
Ordinarie pris: 5 600 kr exkl. moms
Medlemspris: 4 800 kr exkl. moms
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 17:00.

Kurslokal:
Livesänt klassrum

Praktisk info:

Kurstid: 9.00 - 17.00

För dig som deltar digitalt 

Du som deltar på kursen digitalt får även kursdokumentationen digitalt. Boken Srf redovisning 2020 används och den hämtar du på kursen via Mina sidor - kursportfölj - Kommande/Pågående kurser.

För att delta på kursen behöver du en dator eller surfplatta med ljud och kamera. Vi rekommenderar dator för att du ska få ut det mesta av kursen. Du ansluter till Zoom i en webbläsare, Chrome, Firefox eller Safari fungerar bra. Vi rekommenderar Chrome.

Alternativt kan du ladda ner Zoom-appen. Det gör du här: https://zoom.us/download

När du loggar in i Zoom, använd ditt för- och efternamn, för att vi ska kunna registrera att du har deltagit. Annars kan du inte hämta kursintyg och inga timmar registreras för kursen. 

Testa gärna ljudet på din enhet innan kursstart. Det kan du göra genom att spela upp valfritt youtubeklipp. När du ansluter till kursen hamnar du först i ett väntrum. Alla deltagare blir insläppta i kursen då den startar. Har du problem med att ansluta till kursen och behöver hjälp, kontakta Tom Brask 010-483 80 32.

Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Intäktsredovisning K2/K3

På den här kursen kan du välja att delta digitalt. Kursen livesänds från klassrummet och även du som medverkar på distans kommer att ha möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner.

Kursen, Intäktsredovisning K2/K3, ger dig förståelse hur du kan välja att redovisa intäkter utifrån olika metoder och vid olika tidpunkter. Tyngdpunkten kommer att ligga på de komplicerade K2/K3 regelverken för intäktsredovisning bland tjänsteföretag som exempelvis bygg- och it-företag.
Bokföringsnämnden har beslutat att den skattemässiga alternativregeln för uppdrag på löpande räkning inte längre kan användas i bokslutet, men regeln som sådan är fortfarande tillämplig skattemässigt och ger skattefördelar varför du som konsult ändå bör ha god kännedom om den. 

Kursinnehåll

  • Hur intäkter generellt resultatavräknas?
  • Att fastställa om ett uppdrag är på löpande räkning eller till fast pris
  • En genomgång av reglerna för fastprisuppdrag, successiv vinstavräkning (huvudregeln) eller färdigställandemetoden (alternativregeln)
  • En genomgång av reglerna för uppdrag på löpande räkning, successiv vinstavräkning (huvudregeln) eller vinstavräkning vid fakturering (alternativregeln)
  • Metoder för beräkning av färdigställande grad
  • Hur faktureringsreserven hanteras vid tillämpning av alternativregeln skattemässigt?
  • Praktiska tillämpningsexempel med diskussioner om fällor och fel
  • Hur garantiavsättningar beräknas och redovisas?

Den absolut viktigaste enskilda posten i ett bokslut/årsredovisning torde vara nettoomsättningen. Företagets förmåga att skapa intäkter är själva kärnan i affärsverksamheten. Klarar vi inte av att på ett korrekt sätt återspegla företagets intäkter i redovisningen kommer resten av information som går att utläsa ur bokslutet/årsredovisningen väsentligt minska i värde.
Vidare är det viktigt att förstå, att beroende på vilket slag av inkomst företaget har, kan man välja att redovisa intäkten utifrån olika metoder och vid olika tidpunkter. Kursen Intäktsredovisning K2/K3-regelverken tar upp just det. Tidpunkten för när en inkomst ska redovisas som en intäkt och till vilket värde, är troligen en av de enskilt vanligast förekommande tvistefrågorna mellan företag och Skatteverket.

Du får en helhetsbild av reglerna 

Reglerna för intäktsredovisningen enligt K2- och K3-regelverk är likartade, men vi belyser de skillnader som finns. Vi kommer under dagen diskutera regler för intäktsredovisning i handelsföretag och serviceföretag. Tyngdpunkten kommer att ligga på reglerna för intäktsredovisning i tjänsteföretag, eftersom dessa regler många gånger upplevs som snåriga och svåra att tillämpa. Vidare innebär intäktsredovisning i tjänste- och entreprenadföretag många gränsdragningsproblem och överväganden. Regelverken inom skatt- och redovisning är i vissa fall starkt kopplade till varandra, och det finns flera alternativ till redovisning av olika slags uppdrag.
Som redovisningskonsult och revisor måste du dels ha kännedom om gällande regler och dessutom kunna förstå och tillämpa dessa regler i samband med bokslutsarbetet.
På denna kurs går vi igenom de olika regelverken som styr värderings- och upplysningsfrågor i samband med bokslutsarbetet. Dessutom går vi igenom reglerna så du kan förstå och tillämpa dessa på ett korrekt sätt. Vi ger även praktiska exempel på hur posterna klassificeras och rubriceras i årsredovisningen. Exempel lämnas också på innehåll och utformning av tilläggsupplysningar.

Kursmål

Du får en genomgång av reglerna för intäktsredovisning ur såväl K2 som K3 perspektiv. Du lär dig att förstå och tillämpa de olika reglerna samt hur dessa ska presenteras i företagens årsredovisning. Du får insikt i vilka gränsdragningsproblem som måste avgöras och övervägande som måste göras innan man kan redovisa intäkter i tjänste- och entreprenadföretag.

Lämpliga förkunskaper

Kursen vänder sig till redovisningskonsulter och revisorer som arbetar med kunduppdrag inom entreprenad- och tjänsteföretag. Kursen är även lämplig för ekonomiansvariga på företag inom dessa branscher.

Ingår

Kursdokumentation, kaffe och lunch. 

 
Välj kurstillfälle
26
okt
26 okt

Moms – periodisk sammanställning – e-tjänst

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för september 2020 eller tredje kvartalet 2020 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender