Sök ny kurs

Årsredovisning K2 – Redovisning 5

Under kursen Årsredovisning K2 går vi igenom vilken information som egentligen måste finnas i en K2 årsredovisning och vilken information som är frivillig.  Du får  kunskap om vilka intäkter och kostnader som ska redovisas var i årsredovisningen och hur vissa tillgångar och skulder ska klassificeras? 

Mer om kursen
Ändra sökning Ämnesområde: Redovisning Kunskapsnivå: Rågivning För dig som är: Ekonomiansvarig
Sök ny kurs
För dig som är: Auktoriserad Redovisningskonsult, Redovisningsekonom, Redovisningskonsult, Revisor
Kunskapsnivå: Påbyggnad
GÖTEBORG 27 okt 2020  (Sista anmälningsdag 25 sep 2020)
Ordinarie pris: 5 600 kr exkl. moms
Medlemspris: 4 700 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 17:00.

Kurslokal:
Scandic Crown
Polhemsplatsen 3
Göteborg

Praktisk info:

Kursen startar kl 09.00, kaffe serveras från kl 08.30 och slutar kl 17.00.

Dokumentation delas ut vid kursstart. Ta med boken Srf Redovisning 2020 som skickats ut till alla medlemmar.

För er som inte har den kan ni beställa den gratis av oss och vi skickar med den till kurslokalen - maila Hänvisa till kurs och datum.

Meddela specialkost senast 5 dagar innan kursstart till


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.
STOCKHOLM 20 nov 2020  (Sista anmälningsdag 20 okt 2020)
Ordinarie pris: 5 600 kr exkl. moms
Medlemspris: 4 700 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 10:00.

Kurslokal:
Sodexo
Drottninggatan 89
Stockholm

Praktisk info:

Kursen startar kl 09.00, kaffe serveras från kl 08.30 och slutar kl 17.00.

Dokumentation delas ut vid kursstart. Ta med boken Srf Redovisning 2020 som skickats ut till alla medlemmar.

För er som inte har den kan ni beställa den gratis av oss och vi skickar med den till kurslokalen - maila Hänvisa till kurs och datum.

Meddela specialkost senast 5 dagar innan kursstart till
Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.
MALMÖ 9 dec 2020  (Sista anmälningsdag 2 dec 2020)
Ordinarie pris: 5 600 kr exkl. moms
Medlemspris: 4 700 kr exkl. moms
Kursledare: Per Lindblom
Praktisk info Boka kursen

Tid:
Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 17:00.

Kurslokal:
Malmö

Praktisk info:

Kursen startar kl 09.00, kaffe serveras från kl 08.30 och slutar kl 17.00.

Dokumentation delas ut vid kursstart. Ta med boken Srf Redovisning 2020 som skickats ut till alla medlemmar.

För er som inte har den kan ni beställa den gratis av oss och vi skickar med den till kurslokalen - maila Hänvisa till kurs och datum.

Meddela specialkost senast 5 dagar innan kursstart till


Medlemspris gäller för Srf auktoriserad medlem, anställd på Srf företag, studerandemedlem och för dig som har Srf Servicepaket. För att erhålla medlemspris som intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

Årsredovisning K2 – Redovisning 5

Under kursen Årsredovisning K2 går vi igenom vilken information som egentligen måste finnas i en K2 årsredovisning och vilken information som är frivillig. En av de viktigaste handlingarna en redovisningskonsult upprättar för sina kunder är årsredovisningen. Årsredovisningen används bland annat regelmässigt som underlag i samband med kreditprövningar hos bank och leverantörer. Årsredovisningen är alltid en del beslutsunderlaget i samband med köp och försäljning. Långt fler än man tror tar del av den ekonomiska informationen via diverse söktjänster på internet.

Kursinnehåll

Utifrån innehållet i årsredovisningen går vi igenom följande ämnesområden:

  • Förvaltningsberättelsen, utformning och innehåll
  • Resultaträkningen, uppställningsform och regler för de olika posterna
  • Balansräkningen, uppställningsform och regler för de olika posterna
  • Utformning och innehåll i tilläggsupplysningarna
  • Kassaflödesanalys
  • Praktiska övningsuppgifter kopplade till en K2 årsredovisning

Trots att K2 är ett förenklingsregelverk och trots att branschen har tillgång till bra programstöd så krävs ändå mycket tankekraft för att årsredovisningen ska vara upprättad enligt årsredovisningslagen och god sed. Trots minskade informationskrav i årsredovisningen så är det inte en så enkel match att göra en K2 årsredovisning som man kan förledas att tro.

På den här kursen jobbar vi med verkliga ekonomiska förhållanden och inträffade affärshändelser för att bedöma vilket avtryck dessa får i årsredovisningen för ett aktiebolag. Du får, med stöttning av föreläsarna, arbeta med K2-regelverket för att hitta stöd i redovisningsnormeringen hur olika frågor ska lösas i årsredovisningen. Vi tittar även på några skillnader kopplade till ekonomiska föreningar och handelsbolag/kommanditbolag.

Kursen Årsredovisning K2 blir en blandning av lärarledd undervisning och praktiska övningar som gör att vi tillsammans reder ut vilken information som ska finnas i en förvaltningsberättelse, vad som är obligatoriska tilläggsupplysningar och vilka transaktionscykler som ska redovisas var. Kursen ger dig en strukturerad och ingående genomgång i K2-regelverket. Den ger dig rätt kunskaper för att du ska känna trygghet och säkerhet i arbetet med årsredovisningar i K2.

En praktisk tillämpning av lag och normering

Denna kurs är en lämplig fortsättning för dig som gått kursen Bokslut K2 fördjupning eller som har motsvarande kunskap. För att få ett bra utbyte av kursen bör du ha en god allmän kännedom om årsredovisningslagens bestämmelser om värdering och tilläggsupplysningar. Du bör dessutom ha goda förkunskaper om Bokföringsnämndens normering i bokslutsfrågor ur ett K2 perspektiv. Kursen bygger till stor del på praktisk tillämpning vid upprättandet av en årsredovisning för mindre företag och utgår från BFNAR 2016:10, de så kallade K2-reglerna för mindre årsredovisningsföretag.

Praktiska exempel

Under kursen tar vi fram tydliga exempel och förslag till formuleringar i tilläggsupplysningarna till årsredovisningen. Vi diskuterar även årsredovisningens utformning i övrigt. Vad ska förvaltningsberättelsen innehålla och vilka allmänna redovisningsprinciper måste vi ta hänsyn till. Under kursen kommer vi att arbeta med exempel som lär oss att undvika de fällor och fel som finns vid upprättandet av en årsredovisning. Du får med dig material så att du kan repetera hemma.

Kursmål

Efter kursen, Årsredovisning K2, ska du självständigt kunna upprätta en årsredovisning enligt dessa regler. Du ska även känna till vilka tilläggsupplysningar som är obligatoriska enligt lag och norm, samt vilka som är frivilliga, men som kan ge årsredovisningen ett mervärde. 

Lämpliga förkunskaper

Du har gått kursen Bokslut K2 fördjupning eller har god kännedom om värderingsreglerna i K2.

Ingår

Kursdokumentation, boken Srf Redovisning, kaffe och lunch.

 
Välj kurstillfälle