K2 Bokslut fördjupning

K2 Bokslut fördjupning är en fördjupad kurs i hur du upprättar ett bokslut enligt K2. Det är av stor vikt att ha god kunskap om vad som står i K2-reglerna och hur reglerna ska tolkas, detta får du i denna kurs.

Mer om kursen
För dig som är: Auktoriserad redovisningskonsult, Ekonomiansvarig, Redovisningsekonom, Redovisningskonsult, Revisor

Välj kurstillfälle

4 Dec 2017 (Sista anmälningsdag 24 Nov 2017)
MALMÖ
Ordinarie pris: 5 400 kr 
Medlemspris: 4 600 kr
Lärare: Per Lindblom

Tid: Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 17:00.

Praktisk info

OBS - Bytt till kurslokal Scandic S:t Jörgen - OBS

Kurstid 9.00 - 17.00 Kaffe från kl 08.30

Dokumentation delas ut på plats. Ta med dig Srf Redovisning 2017 - om du inte har den kan du beställa den gratis av Maria.Jakobsson@srfkonsult.se så delas den ut vid kursstart. Hänvisa till kurs och datum. 

Kurslokal:
Malmö
Scandic S:t Jörgen
Stora Nygatan 35

Redovisningskonsulter
Redov: 7 tim
Skatt: 0 tim
Övrigt: 0 tim

Lönekonsulter
Lön: 0 tim

Kursansvarig: Maria Jakobsson

För att erhålla medlemspris som studerande eller intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

5 Feb 2018 (Sista anmälningsdag 15 Jan 2018)
GÖTEBORG
Ordinarie pris: 5 400 kr 
Medlemspris: 4 600 kr
Lärare: Per Lindblom

Tid: Starttid dag 1 kl 09:00. Sluttid kl 17:00.

Praktisk info

Kurstid 9.00 - 17.00 Kaffe från kl 08.30

Dokumentation delas ut på plats. Ta med dig Srf Redovisning 2017 - om du inte har den kan du beställa den gratis av Maria.Jakobsson@srfkonsult.se så delas den ut vid kursstart. Hänvisa till kurs och datum.

Kurslokal:
Göteborg
Scandic Crown
Polhemsplatsen 3

Redovisningskonsulter
Redov: 7 tim
Skatt: 0 tim
Övrigt: 0 tim

Lönekonsulter
Lön: 0 tim

Kursansvarig: Maria Jakobsson

För att erhålla medlemspris som studerande eller intressemedlem krävs att du även har ett Srf Servicepaket.

K2 Bokslut fördjupning

K2 Bokslut fördjupning är en fördjupad kurs i hur du upprättar ett bokslut enligt K2. Det är av stor vikt att ha god kunskap om vad som står i K2-reglerna och hur reglerna ska tolkas, detta får du i denna kurs.

Utbildningen riktar sig till dig som jobbar med aktiebolag. Vi fördjupar oss i K2 (BFNAR 2016:10) med riktning mot frågor kopplade till aktiebolag, men på ett litet annorlunda sätt.

Vi skapar tillsammans en kurs som är så lik verkligheten som möjligt, i den meningen att kursen bygger på ett antal verkliga affärshändelser som vi tillsammans finner de redovisningsrättsliga svaren på.

Förutsättningarna för ett antal händelser hämtade ur verkligheten presenteras, sedan löser vi tillsammans vilka avtryck dessa händelser får i bolagets redovisning och i bokslut. Vi arbetar aktivt genom att söka stöd i årsredovisningslagen och K2.

På detta sätt får vi de praktiska lösningarna förankrade i gällande god redovisningssed vilket förbättrar möjligheten för dig att nu och i framtiden argumentera för den valda redovisningslösningen utifrån gällande rätt.

Vi anser också att vi på detta sätt gemensamt börjar bygga en systematik som förbättrar dina möjligheter, att i framtiden på egen hand finna stöd i normeringen, för hur framtida svårare bokslutsfrågor ska lösas.

Kursinnehåll

Under dagen kommer vi att diskutera redovisningsfrågor som rör:

  • Periodisering av intäkter och kostnader
  • Klassificering av tillgångar och skulder
  • Pågående arbeten för annans räkning
  • Aktiverade egna arbeten
  • Varulager
  • Byggnader
  • Leasing
  • Pensioner

Kursmål

Kursen K2 Bokslut fördjupning syftar till att skapa en djupare förståelse för boksluts- och redovisningsfrågor, samt att säkrare argumentera utifrån gällande god sed varför man valt att klassificera och värdera aktuell poster på ett visst sätt.

Lämpliga förkunskaper

Denna kurs förutsätter goda kunskaper inom bokslutsarbete och upprättande av årsredovisningar. Den vänder sig till dig som arbetar som redovisningskonsult, revisor eller som ekonomiansvarig på ett företags ekonomiavdelning

Ingår

Kursdokumentation, lunch och kaffe.

Anmäl dig till kursen!
 
20
nov
20 nov

Moms – periodisk sammanställning – blankett

Du som har sålt varor eller tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska ha skickat in periodisk sammanställning för oktober 2017 till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

Läs mer
Gå till kalendariet Lägg till i kalender

Srf Nyheter

Se alla nyheter
Prenumerera